Een zorgverlener ziek of beter melden

Is uw zorgverlener ziek? Of gaat uw zorgverlener weer aan het werk? Laat dit ons zo snel mogelijk weten. Zo kunnen we alles op tijd regelen.

Geef daarom altijd binnen 1 werkdag aan ons door als uw zorgverlener:

 • ziek is
 • weer beter is
 • minder gaat werken door ziekte
 • weer uren gaat opbouwen

Geef de melding binnen 1 werkdag aan ons door via Mijn PGB of bel 030 264 82 00. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.

Na de melding ontvangt u van ons een brief met alle informatie die u nodig heeft.

De volgende gegevens hebben wij van u nodig:

 • de naam en het burgerservicenummer (BSN) van uw zorgverlener
 • de datum waarop uw zorgverlener zich ziek heeft gemeld
 • het adres waar uw zorgverlener tijdens de ziekte verblijft
 • of uw zorgverlener helemaal of gedeeltelijk ziek is
 • of de ziekte het gevolg is van een zwangerschap

Heeft u met uw zorgverlener een arbeidsovereenkomst voor 4 dagen of meer per week? Geef dan ook door of:

 • uw zorgverlener in het verleden voor deze ziekte een uitkering heeft gehad volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Vraag dit aan uw zorgverlener
 • u een no-riskpolis van UWV heeft voor deze zorgverlener

Geef de betermelding pas door op de dag dat de zorgverlener weer aan het werk gaat. Doet u dit eerder dan kunnen we de betermelding niet verwerken.

We hebben de volgende gegevens nodig:

 • de naam en burgerservicenummer (BSN) van uw zorgverlener
 • de datum waarop uw zorgverlener weer is gaan werken
 • als uw zorgverlener gedeeltelijk aan de slag gaat: hoeveel uur uw zorgverlener weer gaat werken