Wat is een PGB

Heeft u of uw kind zorg nodig door ziekte of handicap? Of heeft u zorg nodig door ouderdom? Dan kunt u een Persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. Een PGB is een bedrag waarmee u zorg kunt kopen bij een zorgverlener. Het bedrag dat u krijgt is uw budget. 

Er zijn 4 soorten PGB. Welk PGB u krijgt, hangt af van de zorg die u nodig heeft:

  • een PGB vanuit de Jeugdwet, voor zorg aan kinderen tot 18 jaar
  • een PGB vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), voor huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding
  • een PGB vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), voor langdurige zorg thuis
  • een PGB vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), voor verzorging en verpleging thuis

Als u een budget krijgt, dan bent u de budgethouder. Dat betekent dat u zelf uw zorgverlener kiest. Met uw zorgverlener maakt u afspraken over het werk, de tijden waarop u zorg krijgt en het bedrag dat u daarvoor betaalt.

Krijgt uw kind een PGB? Dan is uw kind budgethouder. Ook als de ouder het budget beheert.

De zorgverlener is de persoon die de budgethouder helpt en verzorgt. De zorgverlener kan in dienst zijn van een zorginstelling.