Wat gebeurt er na uw aanvraag

Heeft u een Persoonsgebonden budget (PGB) aangevraagd? Lees wat er na uw aanvraag gebeurt.

 1. Brief van de gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar

  Als u een PGB heeft aangevraagd, stuurt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar u een brief. In deze brief staat of u een PGB ontvangt. Ontvangt u PGB? Dan staat in de brief ook hoeveel PGB u krijgt. Deze brief heet een toekenningsbeschikking.

 2. Uw budget wordt gestort

  Uw budget wordt door de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet) of het zorgkantoor (Wet langdurige zorg) bij ons gestort.

 3. Vul een zorgovereenkomst in

  Vul daarna samen met uw zorgverlener een zorgovereenkomst in.

 4. Zorgovereenkomst goedgekeurd

  Is de zorgovereenkomst goedgekeurd door uw gemeente of zorgkantoor? Dan kunnen wij uw zorgverlener betalen.