Een PGB aanvragen

Heeft u hulp of zorg nodig? Misschien kunt u een Persoonsgebonden budget (PGB) krijgen. Daarvoor moet eerst worden vastgesteld welke zorg u precies nodig heeft. Dit heet een indicatie. Soms moet u hiervoor een verwijzing hebben.

Heeft u hulp nodig vanuit de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Vraag dan een indicatie aan bij de gemeente.

 • Geef bij de gemeente in uw woonplaats aan dat u of uw kind zorg nodig heeft 
 • De gemeente bekijkt uw situatie en bepaalt welke zorg u kunt krijgen
 • Vraag een PGB aan bij uw gemeente
 • Uw gemeente bespreekt met u of een PGB bij u past of dat u beter zorg in natura kunt krijgen
 • Uw gemeente besluit of u een PGB krijgt

Heeft u hulp nodig vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Vraag dan een indicatie aan via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

 • Vraag een indicatie aan bij het CIZ 
 • CIZ bekijkt uw situatie en bepaalt op welke zorg u recht heeft
 • Krijgt u een indicatie? Dan stuurt het CIZ die indicatie naar het zorgkantoor in uw regio
 • Vraag bij uw zorgkantoor een PGB aan 
 • Uw zorgkantoor bespreekt samen met u of een PGB bij u past of dat u beter zorg in natura kunt krijgen
 • Uw zorgkantoor besluit of u een PGB krijgt

Heeft u verpleging en verzorging thuis nodig vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Vraag dan een verwijzing of een indicatie aan bij uw wijkverpleegkundige. Of vraag een indicatie aan bij uw zorgverzekeraar.

Heeft u een verwijzing of indicatie van de wijkverpleegkundige? Dan kunt u een Persoonsgebonden budget (PGB) vanuit de Zvw aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Op de website van uw zorgverzekeraar staat uitgelegd hoe u dat doet. Uw zorgverzekeraar beslist of u een PGB krijgt.