Veelgestelde vragen over PGB

Een PGB (Persoonsgebonden budget) is een bedrag waarmee u zorg kunt kopen bij een zorgverlener. Het bedrag dat u krijgt is uw budget.

Met een PGB kunt u zorg inkopen. Bijvoorbeeld voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of huishoudelijke hulp. U moet zelf zorgverleners vinden. Met iedere zorgverlener sluit u een contract waarin afspraken staan over de zorg. Dit heet een zorgovereenkomst.

Heeft u extra zorg, hulp of begeleiding nodig? Dan kunt u misschien een PGB krijgen. Er zijn wel voorwaarden. Welke voorwaarden er zijn, hangt af van de soort zorg die u nodig heeft.

U krijgt ieder jaar een brief waarin staat hoeveel PGB u voor dat jaar krijgt. Deze brief krijgt u van de organisatie waarvan u het PGB krijgt. Dit kan de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar zijn. Het budget dat u krijgt, kunt u uitgeven aan zorg die u nodig heeft.

Eerst moet worden vastgesteld welke zorg u precies nodig heeft. Staat vast welke zorg u nodig heeft? Dan kunt u een PGB aanvragen. Heeft u zorg nodig vanuit:

  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet? Vraag aan bij uw gemeente
  • de Wet langdurige zorg (Wlz)? Vraag aan bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)
  • de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Vraag aan bij uw zorgverzekeraar

Krijgt u een PGB van de gemeente of het zorgkantoor? Dan betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw zorgverleners uit. U krijgt het geld niet op uw eigen rekening, maar op een rekening bij de SVB.

Krijgt u een PGB van uw zorgverzekeraar? Dan declareert u de kosten van de zorg direct bij de zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar stort het geld op uw rekening. Daarmee kunt u uw zorgverleners betalen.