Andere organisaties waar u mee te maken krijgt

Als u een Persoonsgebonden budget (PGB) krijgt, kunt u te maken krijgen met verschillende organisaties.

De gemeente bekijkt wat voor hulp of zorg u nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen. De gemeente regelt ook jeugdhulp voor kinderen onder de 18 jaar. 

U kunt bij uw gemeente terecht met vragen over:

 • de aanvraag van een budget vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet
 • de hoogte van uw budget
 • welke hulp u mag inkopen met uw budget

Bij het CIZ vraagt u een indicatie aan voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Het zorgkantoor beoordeelt uw aanvraag voor een budget vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). In iedere regio is 1 zorgkantoor. 

U kunt bij het zorgkantoor terecht met vragen over:

 • de aanvraag van een Wlz-budget
 • de hoogte van uw budget
 • welke zorg u met uw Wlz-budget mag inkopen

Het CAK berekent de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op de website van het CAK kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn. 

U kunt het CAK bellen met vragen over:

 • eigen bijdragen voor zorg zonder verblijf (Wmo-budget), telefoon 0800 1925
 • eigen bijdragen voor zorg met verblijf (Wlz-budget, ook als u zelfstandig woont), telefoon 0800 0087

Bij de Belastingdienst kunt u onder andere terecht met vragen over:

 • loonheffingen
 • premies voor werknemersverzekeringen
 • bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw)
 • belastingregels bij secundaire arbeidsvoorwaarden

Neem contact op met de Belastingdienst via 0800 0543 of kijk op de website van de Belastingdienst. 

 • UWV particulieren
  Uw zorgverlener kan misschien een uitkering krijgen als hij of zij zwanger, werkloos of arbeidsongeschikt is. UWV beslist of uw zorgverlener een uitkering krijgt

 • UWV werkgevers
  Als werkgever kunt u voor vragen over ontslag en voor het aanvragen van een ontslagvergunning terecht bij UWV

Bij de aanvraag van zorg of hulp heeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit betekent dat iemand met u meedenkt over de zorg en hulp die u nodig heeft.

 • MEE biedt cliëntondersteuning voor mensen met een beperking
 • Adviespunt Zorgbelang Nederland geeft hulp bij vragen of klachten over de zorg
 • Sociaal Werk Nederland
 • Stichting PVP (patiëntenvertrouwenspersonen) ondersteunt cliënten in GGZ-instellingen