Andere organisaties waar u mee te maken krijgt

Als u een Persoonsgebonden budget (PGB) krijgt, kunt u te maken krijgen met verschillende organisaties.

De gemeente bekijkt wat voor hulp of zorg u nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen. De gemeente regelt ook jeugdhulp voor kinderen onder de 18 jaar. 

U kunt bij uw gemeente terecht met vragen over:

 • de aanvraag van een budget vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning ( Wmo) of de Jeugdwet
 • de hoogte van uw budget
 • welke hulp u mag inkopen met uw budget

Bij het CIZ vraagt u een indicatie aan voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg ( Wlz).

Het zorgkantoor beoordeelt uw aanvraag voor een budget vanuit de Wet langdurige zorg ( Wlz). In iedere regio is 1 zorgkantoor. 

U kunt bij het zorgkantoor terecht met vragen over:

 • de aanvraag van een Wlz-budget
 • de hoogte van uw budget
 • welke zorg u met uw Wlz-budget mag inkopen

Het CAK berekent de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg ( Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning ( Wmo). Op de website van het CAK kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn. 

U kunt het CAK bellen met vragen over:

 • eigen bijdragen voor zorg zonder verblijf (Wmo-budget), telefoon 0800 1925
 • eigen bijdragen voor zorg met verblijf (Wlz-budget, ook als u zelfstandig woont), telefoon 0800 0087

Bij de Belastingdienst kunt u onder andere terecht met vragen over:

 • loonheffingen
 • premies voor werknemersverzekeringen
 • bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw)
 • belastingregels bij secundaire arbeidsvoorwaarden

Neem contact op met de Belastingdienst via 0800 0543 of kijk op de website van de Belastingdienst. 

 • UWV particulieren
  Uw zorgverlener kan misschien een uitkering krijgen als hij of zij zwanger, werkloos of arbeidsongeschikt is. UWV beslist of uw zorgverlener een uitkering krijgt

 • UWV werkgevers
  Als werkgever kunt u voor vragen over ontslag en voor het aanvragen van een ontslagvergunning terecht bij UWV

Er zijn verschillende belangenverenigingen voor mensen met een PGB. Bijvoorbeeld Naar Keuze of Per Saldo.

Bij de aanvraag van zorg of hulp heeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit betekent dat iemand met u meedenkt over de zorg en hulp die u nodig heeft.

 • MEE biedt cliëntondersteuning voor mensen met een beperking
 • Adviespunt Zorgbelang Nederland geeft hulp bij vragen of klachten over de zorg
 • Sociaal Werk Nederland
 • Stichting PVP (patiëntenvertrouwenspersonen) ondersteunt cliënten in GGZ-instellingen

Meer informatie vindt u ook op de website van Regelhulp.