Zorgovereenkomst van opdracht

Deze zorgovereenkomst sluit u af als de zorgverlener een zelfstandig ondernemer, zzp'er of freelancer is. De zorgverlener is niet bij u in dienst. U bent opdrachtgever en geen werkgever. 

Kies een onderwerp en lees meer over deze zorgovereenkomst. Of download de zorgovereenkomst.

Gebruik het wijzigingsformulier ‘Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener’ om de zorgovereenkomst te stoppen. Ook is het belangrijk dat u de zorgverlener schriftelijk laat weten wanneer de zorgovereenkomst stopt en wat de reden is.

Opzegtermijn

De opzegtermijn is 1 maand als u de overeenkomst stopt. Een kortere of langere opzegtermijn is ook mogelijk. Bespreek dit samen met de zorgverlener.

Vervangingsovereenkomst

Heeft u een vervangingsovereenkomst afgesloten omdat uw vaste zorgverlener ziek is? Dan stopt deze overeenkomst als de zieke zorgverlener beter wordt gemeld.

Transitievergoeding

De zorgverlener kan geen transitievergoeding krijgen.

Eenmalige uitkering

De zorgverlener kan misschien een eenmalige uitkering krijgen.

Als de overeenkomst stopt, kan uw zorgverlener geen uitkering krijgen vanuit de Werkloosheidswet (WW), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) of Ziektewet (ZW). U betaalt als budgethouder geen werkgeverslasten als u een zorgovereenkomst van opdracht afsluit.

Is uw zorgverlener geen ondernemer? Dan kunt u er samen met uw zorgverlener voor kiezen om de salarisadministratie door ons te laten doen. Wij betalen uw zorgverlener dan een nettobedrag. Wij betalen de belasting en premies voor uw zorgverlener aan de Belastingdienst.

Is uw zorgverlener ondernemer? Dan hoeft u geen rekening te houden met het minimumloon en het vakantiegeld.

Is uw zorgverlener geen ondernemer? Dan heeft uw zorgverlener recht op het minimumloon. In de vergoeding zit ook het vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt samen met de vergoeding uitbetaald.

Als uw zorgverlener vrij neemt of als u zelf met vakantie gaat, hoeft u het loon niet door te betalen.

Wilt u de maandbetaling tijdelijk stoppen? Bijvoorbeeld omdat u of uw zorgverlener op vakantie gaat? Dan kunt u dat bij ons aanvragen.

Vraag de tijdelijke stopzetting telefonisch aan via 030 264 82 00. Doe dit 4 weken voordat u de betalingen wilt stopzetten. Betalingen kunnen niet meer worden teruggedraaid.

Uw zorgverlener wordt niet doorbetaald bij ziekte. Uw zorgverlener krijgt geen begeleiding van de arbodienst.

Wat moet u doen?

  • Geef de ziekmelding binnen 1 werkdag aan ons door. Dit kan via Mijn PGB of bel 030 264 82 00. Doe dit voor 10.00 uur, dan verwerken wij uw melding dezelfde dag nog
  • Regel zelf vervanging voor de zorg
  • Declareer alleen de gewerkte uren als u een vergoeding per uur heeft afgesproken

Wat doen wij?

  • Hebben u en uw zorgverlener een vast bedrag per maand afgesproken? Dan stoppen wij de betaling aan uw zorgverlener over de ziekteperiode
  • Heeft u een vergoeding per uur afgesproken? En declareert u ziekte-uren? Dan betalen wij deze niet uit

Er wordt geen pensioen opgebouwd vanuit het Persoonsgebonden budget (PGB).