Verantwoordingsvrij bedrag

Soms mag een deel van het Persoonsgebonden budget (PGB) gebruikt worden voor kleine uitgaven. Bijvoorbeeld voor postzegels of telefoonkosten. U hoeft niet aan uw zorgkantoor of gemeente door te geven waar u het geld aan uitgeeft. Dit is het verantwoordingsvrije bedrag. 

U mag het bedrag alleen aan uzelf of aan uw vertegenwoordiger laten uitbetalen. U hoeft het verantwoordingsvrije bedrag ook niet door te geven aan de Belastingdienst. Het bedrag kan wel gerekend worden tot uw vermogen.

Wij kunnen het verantwoordingsvrije bedrag alleen uitbetalen als er in het budgetjaar al zorg uit het budget is betaald.

Lees of u het verantwoordingsvrije bedrag kunt aanvragen.

Heeft u een PGB vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u het verantwoordingsvrije bedrag aanvragen via Mijn PGB of door een formulier in te vullen.

U moet nog wel genoeg budget hebben. Het verantwoordingsvrije bedrag gaat namelijk van uw budget af.

Heeft u een PGB vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet? Dan kunt u het verantwoordingsvrije bedrag niet altijd aanvragen. Dat kan alleen als uw gemeente een verantwoordingsvrij bedrag heeft.

Of uw gemeente een verantwoordingsvrij bedrag heeft staat in Mijn PGB of in de toekenningsbeschikking. U kunt uw gemeente ook bellen als u wilt weten of zij een verantwoordingsvrij bedrag heeft.

U kunt het verantwoordingsvrij bedrag aanvragen door een formulier in te vullen en naar ons op te sturen. U moet nog wel genoeg budget hebben. Het verantwoordingsvrije bedrag gaat namelijk van uw budget af.