Uw vervoerskosten

Heeft u vervoerskosten vanwege uw zorg? U kunt die kosten door ons uit uw Persoonsgebonden budget (PGB) laten betalen. Dat heet declareren.

Wanneer kunt u vervoerskosten declareren

U kunt alleen vervoerskosten declareren als u een PGB heeft uit de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor begeleiding of uit de Jeugdwet

Op de toekenningsbeschikking die u van uw gemeente of zorgkantoor heeft gehad, staat of u recht heeft op vervoer.

Hoe vervoerskosten betalen

Uw kosten voor vervoer kunnen op 2 manieren betaald worden. Dit hangt af van de manier waarop u reist.

Verzorgt iemand anders uw vervoer? Dan sluit u een zorgovereenkomst met uw vervoerder af. Hebben wij de zorgovereenkomst ontvangen en is de zorgovereenkomst goedgekeurd door uw gemeente of zorgkantoor? Dan kunt u ons de kosten van vervoer aan uw zorgverlener laten betalen. Wij betalen de kosten voor vervoer uit uw PGB. 

Is uw vervoerder geen ondernemer? Dan bent u verplicht het minimumloon aan uw vervoerder te betalen. Naast het minimumloon mag u een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,23 per kilometer afspreken. Ontvangt u een budget vanuit uw gemeente? Vraag dan bij uw gemeente of u een onbelaste reiskostenvergoeding mag betalen.

Stuur het declaratieformulier op

Stuur het declaratieformulier op via Mijn PGB. Of stuur het per post naar:

SVB PGB
Postbus 8038
3503 RA Utrecht

Reist u alleen (zonder begeleider), bijvoorbeeld met het openbaar vervoer of met de taxi? En krijgt u een budget van de gemeente of het zorgkantoor? Vraag dan bij uw gemeente of uw zorgkantoor na of u deze kosten uit uw PGB mag betalen.

Heeft u toestemming gekregen? Stuur ons dan het declaratieformulier. Wij zorgen ervoor dat u het geld op uw bankrekening gestort krijgt. Bewaar altijd zelf de originele betaalbewijzen. Uw gemeente of uw zorgkantoor kan hier op een later moment naar vragen.

Stuur het declaratieformulier op

Upload het declaratieformulier via Mijn PGB. Of verstuur het formulier per post naar:

SVB PGB
Postbus 8038
3503 RA Utrecht

Heeft uw zorgverlener reiskosten voor de reis van huis naar uw adres? Dit zijn geen vervoerskosten. Dan gelden andere regels.