Declareren voor uw zorgverlener

Heeft u een Persoonsgebonden budget (PGB)? Dan kunt u uw zorgverleners door ons laten uitbetalen uit uw PGB. Dit heet declareren. Wij controleren bij elke declaratie of factuur of het bedrag uit uw PGB betaald mag worden. Lees hoe u kunt declareren.

Hoe u kunt declareren

Heeft u een rekening ontvangen van uw zorgverlener of houdt u zelf de uren bij en wilt u ze aan ons doorgeven? Dan kunt u de rekening of uren insturen:

 1. Via Mijn PGB

  U kunt uw rekeningen of urendeclaraties eenvoudig digitaal insturen. Declareert u dit via Mijn PGB? Dan is uw DigiD uw handtekening.

 2. Per post

  Stuur uw declaratie naar:
  SVB Dienstverlening PGB
  Postbus 8038
  3503 RA Utrecht