Hulp uit sociaal netwerk

Krijgt u vrijwillig hulp van een familielid, vriend of buur? Dan noemen we dit hulp uit sociaal netwerk. Misschien kunt u daarvoor een vergoeding uit uw Persoonsgebonden budget (PGB) geven. In sommige gemeenten is dat mogelijk.

Heeft u een budget uit de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan zijn er 2 soorten vergoedingen:

  • een symbolische vergoeding van maximaal € 141 per maand. Een symbolische vergoeding is een bedrag dat niet aan het minimumloon hoeft te voldoen
  • een vergoeding van kosten, voor eten en drinken, reiskosten, werkkleding of schoonmaakartikelen

U kunt alleen een vergoeding voor hulp uit uw sociale netwerk aanvragen als:

  • u een budget uit de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft
  • u vrijwillig hulp krijgt van iemand met wie u geen zorgovereenkomst heeft 
  • uw gemeente het goed vindt. Vraag aan uw gemeente of dit mogelijk is

Vraag bij de gemeente een Verklaring hulp uit sociaal netwerk. Vul deze verklaring samen met uw hulp in. Lever de verklaring in bij de gemeente. De gemeente stuurt de verklaring naar ons door.

Hebben wij de Verklaring hulp uit sociaal netwerk van uw gemeente ontvangen? Dan ontvangt u van ons declaratieformulieren. Met deze formulieren kunt u een vergoeding uit uw PGB aan uw hulp betalen.

Vul het declaratieformulier in. Verstuur het formulier via Mijn PGB of per post. U kunt niet meer dan 1 declaratieformulier per maand insturen.

Zijn uw declaratieformulieren op? Neem dan contact met ons op. Wij sturen u graag nieuwe formulieren.

Uw hulp moet mogelijk nog belasting betalen over de vergoeding. Wij geven de brutobedragen aan het eind van elk jaar door aan de Belastingdienst.

Wij kunnen geen salarisadministratie doen als u hulp uit een sociaal netwerk krijgt. Uw hulp moet dus zelf misschien nog belasting en premies betalen over de vergoeding.