Extra bedrag bij feestdagen

Wilt u uw zorgverlener een extraatje geven voor de feestdagen? Soms kunt u dan een feestdagenuitkering uit uw budget betalen. U moet natuurlijk wel voldoende budget hebben.

De regels voor het geven van een feestdagenuitkering verschillen per soort Persoonsgebonden budget (PGB).

  • Bij een budget van het zorgkantoor (Wet langdurige zorg) kunt u een feestdagenuitkering altijd geven
  • Bij een budget van de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning) of Jeugdwet) kunt u  soms een feestdagenuitkering geven. Vraag uw gemeente of dit kan
  • Bij een budget uit de Zorgverzekeringswet kunt u geen  feestdagenuitkering geven

Betaalt u uw zorgverlener uit meer dan 1 budget? Dan kunt u er voor kiezen de feestdagenuitkering over deze budgetten te verdelen.

De feestdagenuitkering is maximaal € 272 per jaar per zorgverlener. Over dit bedrag betaalt uw zorgverlener nog wel belasting. 

Doen wij de salarisadministratie voor uw zorgverlener? Dan houden wij belasting, premies en eventuele werkgeverslasten in. Uw zorgverlener ontvangt dan het nettobedrag.