Maatschappelijk verantwoord ondernemen

We vinden het belangrijk dat we als organisatie niet alleen bezig zijn om wetten en regelingen uit te voeren. We houden ook rekening met de wereld om ons heen. We letten erop dat we keuzes maken die het milieu zo min mogelijk belasten. Maar we houden ook rekening met mensen die extra aandacht nodig hebben of die moeilijkheden hebben op de arbeidsmarkt. Dat noemen we maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). 

We vinden het belangrijk dat we duurzaam ons werk doen. Duurzaam betekent dat we het milieu en de natuur zo min mogelijk belasten. We hebben ervoor gezorgd dat alle SVB-locaties een energielabel B hebben. Moeten kantoorartikelen of delen van gebouwen vervangen worden? Dan doen we dit op een duurzame manier.

We zetten ons in voor mensen die niet zo gemakkelijk kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Dit heet social return. Wij vragen onze leveranciers minimaal 5% van de waarde van de opdracht uit te geven aan social return. Op deze manier krijgen mensen de kans werkervaring op te doen of zelfs weer deel te nemen aan het arbeidsproces.

We werken ook met sociaal ondernemers als dat mogelijk is. We laten onze teksten voor de website bijvoorbeeld controleren door specialisten met autisme. Zo zorgen we samen dat iedereen kan meedoen.

Wij zijn betrokken bij het Amsterdams Taalakkoord. In het Taalakkoord hebben allerlei organisaties afgesproken activiteiten tegen laaggeletterdheid te organiseren. Laaggeletterdheid houdt in dat mensen grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. 

Wij houden ons al lange tijd bezig met laaggeletterdheid. Dit vinden wij heel belangrijk. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website toegankelijk is. Ook kunnen de teksten op internet voorgelezen worden. We proberen in teksten meer gebruik te maken van beelden. En in persoonlijke dienstverlening werken we steeds meer met andere partijen samen.