Extra kinderbijslag bij intensieve zorg

Soms kunt u een extra bedrag aan kinderbijslag krijgen als uw kind intensieve zorg nodig heeft en thuis woont. U kunt dit bedrag krijgen als er een heel jaar (van 1 januari tot en met 31 december) dubbele kinderbijslag is betaald omdat uw kind intensieve zorg nodig heeft. Het extra bedrag wordt 1 keer per jaar betaald.

Over 2022 kunt u geen extra bedrag aan kinderbijslag meer aanvragen.

Hoeveel is het extra bedrag

De extra kinderbijslag is een vast bedrag. Voor 2023 is dit € 2.687,38. U krijgt dit bedrag 1 keer. Ook als er meer kinderen zijn die extra zorg nodig hebben.

Wat zijn de voorwaarden

U kunt een extra bedrag aan kinderbijslag krijgen als uw thuiswonende kind intensieve zorg nodig heeft en u voor elk kwartaal in een jaar dubbele kinderbijslag had.

Ook kijken wij of u een fiscale partner had en naar het arbeidsinkomen.

Voor 2023 zijn voor fiscale partners de voorwaarden over het arbeidsinkomen veranderd.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan bent u elkaars fiscale partner. Woont u samen? Dan kunt u ook fiscale partners zijn.

Wij bepalen voor het extra bedrag aan kinderbijslag of u elkaars fiscale partner bent.

Had u het hele jaar een fiscale partner? Dan kunt u het extra bedrag krijgen als:

  • de ene fiscale partner over het jaar 2023 een arbeidsinkomen heeft dat hoger is dan € 5.547, en
  • de andere fiscale partner een arbeidsinkomen heeft van maximaal € 5.547 of geen arbeidsinkomen

Had u geen fiscale partner of maar een deel van het jaar? Dan kijken wij niet naar uw inkomen.

Het inkomen voor het extra bedrag aan kinderbijslag is anders dan het verzamelinkomen of het geregistreerde inkomen bij de Belastingdienst. Voor het extra bedrag telt als inkomen:

  • loon uit Nederland maar ook loon van buiten Nederland waarover u belasting moet betalen. Kijk op uw jaaropgave bij fiscaal loon of loon voor de loonheffing. Van dit loon mag u de reiskosten afhalen
  • opbrengsten waarover u belasting kunt betalen. Dit zijn opbrengsten uit werk als freelancer, huishoudelijke hulp, artiest of beroepssporter
  • winst uit uw bedrijf waarover u belasting kunt betalen
  • betalingen uit het Persoonsgebonden budget (PGB) als u een zorgverlener bent

Extra kinderbijslag aanvragen

Over 2022 kunt u geen extra kinderbijslag meer aanvragen. Het extra bedrag kinderbijslag over 2023 kunt u aanvragen zodra u onze brief daarover heeft ontvangen. U ontvangt deze brief uiterlijk half januari 2024. Voor 2023 zijn de voorwaarden om extra kinderbijslag te krijgen veranderd.