Extra kinderbijslag bij intensieve zorg

Woont uw kind thuis en heeft het intensieve zorg nodig? Dan kunt u een extra bedrag aan kinderbijslag krijgen als:

  • er het hele jaar van 1 januari tot en met 31 december dubbele kinderbijslag is betaald, en 
  • de reden was dat uw kind intensieve zorg nodig had  

Het extra bedrag wordt 1 keer per jaar betaald.

Hoeveel is het extra bedrag

De extra kinderbijslag is een vast bedrag. Voor 2022 is dit € 2.298,28. U krijgt dit bedrag 1 keer. Ook als er meer kinderen zijn die extra zorg nodig hebben.

Wat zijn de voorwaarden

U kunt een extra bedrag aan kinderbijslag krijgen als:

  • u dubbele kinderbijslag heeft gehad voor alle vier de kwartalen in een kalenderjaar omdat uw kind thuis woont en intensieve zorg nodig heeft

Ook kijken wij of u een fiscale partner had en naar het inkomen.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan bent u elkaars fiscale partner. Woont u samen? Dan kunt u ook fiscale partners zijn.

Wij bepalen voor het extra bedrag aan kinderbijslag of u elkaars fiscale partner bent.

Had u het hele jaar een fiscale partner? Dan kunt u het extra bedrag krijgen als uw inkomen of dat van uw fiscale partner in 2022 niet hoger was dan € 5.219 per jaar.

Had u geen fiscale partner of maar een deel van het jaar? Dan kijken wij niet naar het inkomen.

Het inkomen voor het extra bedrag aan kinderbijslag is anders dan het verzamelinkomen of het geregistreerde inkomen bij de Belastingdienst. Voor het extra bedrag telt als inkomen:

  • loon of een uitkering uit Nederland waarover u belasting moet betalen. Kijk op uw jaaropgave bij fiscaal loon of loon voor de loonheffing. Van dit loon mag u de reisaftrek afhalen
  • uitkeringen uit Nederland waarover u belasting kunt betalen. Kijk op uw jaaropgave onder fiscaal loon of loon voor de loonheffing. Heeft u een bijstandsuitkering (Participatiewet) en bent u getrouwd? Of voert u een gezamenlijke huishouding? Dan telt de helft van de gezamenlijke bijstandsuitkering mee als uw inkomen. De andere helft van die bijstandsuitkering telt mee als inkomen voor uw partner
  • opbrengsten waarover u belasting kunt betalen. Dit zijn opbrengsten uit werk als freelancer, huishoudelijke hulp, artiest of beroepssporter
  • winst uit uw bedrijf waarover u belasting kunt betalen
  • betalingen uit het Persoonsgebonden budget (PGB) als u een zorgverlener bent

Extra kinderbijslag aanvragen

Over 2021 kunt u geen extra kinderbijslag meer aanvragen. U kunt alleen extra kinderbijslag over 2022 aanvragen. Het extra bedrag kinderbijslag over 2022 kunt u aanvragen zodra u onze brief daarover heeft ontvangen. U ontvangt deze brief uiterlijk half januari 2023.