Extra kinderbijslag bij intensieve zorg

Woont uw kind thuis? En heeft u het hele jaar (van 1 januari tot en met 31 december) dubbele kinderbijslag gekregen omdat uw kind intensieve zorg nodig heeft? Dan kunt u soms een extra bedrag aan kinderbijslag krijgen. Het extra bedrag wordt 1 keer per jaar betaald.

Hoe hoog is het extra bedrag

De extra kinderbijslag is een vast bedrag. Voor 2023 is dit € 2.687,38. U krijgt dit bedrag 1 keer. Ook als er meer kinderen zijn die extra zorg nodig hebben.

Wat zijn de voorwaarden

U kunt een extra bedrag aan kinderbijslag krijgen als uw thuiswonende kind intensieve zorg nodig heeft en u voor elk kwartaal in een jaar dubbele kinderbijslag had.

Ook kijken wij of u een fiscale partner had en naar het arbeidsinkomen. Let op: een pensioen, bijstandsuitkering, AOW, Anw, WW, WIA of Wajong-uitkering is géén arbeidsinkomen.

Voor 2023 zijn voor fiscale partners de voorwaarden over het arbeidsinkomen veranderd.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan bent u elkaars fiscale partner. Woont u samen? Dan kunt u ook fiscale partners zijn.

Wij bepalen voor het extra bedrag aan kinderbijslag of u elkaars fiscale partner bent.

Had u het hele jaar een fiscale partner? Dan kunt u het extra bedrag krijgen als:

  • de ene fiscale partner over het jaar 2023 een arbeidsinkomen heeft dat hoger is dan € 5.547, en
  • de andere fiscale partner een arbeidsinkomen heeft van maximaal € 5.547 of geen arbeidsinkomen

Had u geen fiscale partner of maar een deel van het jaar? Dan kijken wij niet naar uw inkomen.

Het arbeidsinkomen voor het extra bedrag aan kinderbijslag is anders dan het verzamelinkomen of het geregistreerde inkomen bij de Belastingdienst. Voor het extra bedrag telt als arbeidsinkomen:

  • loon of een uitkering uit Nederland waarover u belasting moet betalen. Kijk op uw jaaropgave bij fiscaal loon of loon voor de loonheffing. Van dit loon mag u de reiskosten afhalen
  • opbrengsten waarover u belasting kunt betalen. Dit zijn opbrengsten uit werk als freelancer, huishoudelijke hulp, artiest of beroepssporter
  • winst uit uw bedrijf waarover u belasting kunt betalen
  • betalingen uit het Persoonsgebonden budget (PGB) als u een zorgverlener bent

Extra kinderbijslag aanvragen

Kijk of u extra kinderbijslag kunt aanvragen.

Wordt geladen