Extra kinderbijslag bij intensieve zorg

Soms kunt u een extra bedrag aan kinderbijslag krijgen als uw kind intensieve zorg nodig heeft en thuis woont. Het extra bedrag wordt 1 keer per jaar betaald.

Hoe hoog is het extra bedrag

De extra kinderbijslag is een vast bedrag van € 2.200,64 per jaar. U krijgt dit bedrag 1 keer. Ook als er meer kinderen zijn die extra zorg nodig hebben.

Wat zijn de voorwaarden

U kunt een extra bedrag aan kinderbijslag krijgen als:

  • uw kind thuis woont en
  • er een heel jaar (van 1 januari tot en met 31 december) dubbele kinderbijslag is betaald omdat uw kind intensieve zorg nodig heeft

Ook kijken wij of u een fiscale partner had en naar het inkomen.

Extra kinderbijslag aanvragen

Vul de vragen in en kijk of u over het jaar 2020 het extra bedrag aan kinderbijslag kunt aanvragen.

Wordt geladen