Extra kinderbijslag bij intensieve zorg

Soms kunt u een extra bedrag aan kinderbijslag krijgen als uw kind intensieve zorg nodig heeft en thuis woont. U kunt dit bedrag krijgen als er een heel jaar (van 1 januari tot en met 31 december) dubbele kinderbijslag is betaald omdat uw kind intensieve zorg nodig heeft. Het extra bedrag wordt 1 keer per jaar betaald.

Hoe hoog is het extra bedrag

De extra kinderbijslag is een vast bedrag van € 2.200,64 per jaar. U krijgt dit bedrag 1 keer. Ook als er meer kinderen zijn die extra zorg nodig hebben.

Wat zijn de voorwaarden

U kunt een extra bedrag aan kinderbijslag krijgen als:

  • u dubbele kinderbijslag heeft gehad voor alle vier de kwartalen in een kalenderjaar omdat uw kind thuis woont en intensieve zorg nodig heeft

Ook kijken wij of u een fiscale partner had en naar het inkomen.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan bent u elkaars ‘fiscale partner’. Woont u samen? Dan kunt u ook fiscale partners zijn.

Wij bepalen voor het extra bedrag aan kinderbijslag of u elkaars fiscale partner bent.

Had u het hele jaar een fiscale partner? Dan kunt u het extra bedrag krijgen als uw inkomen of dat van uw fiscale partner niet hoger was dan € 5.072 per jaar.

Had u geen fiscale partner of maar een deel van het jaar? Dan kijken wij niet naar het inkomen.

Het inkomen voor het extra bedrag aan kinderbijslag is anders dan het ‘verzamelinkomen’ of het ‘geregistreerde inkomen’ bij de Belastingdienst. Voor het extra bedrag telt als inkomen:

  • loon of een uitkering uit Nederland waarover u belasting moet betalen. Kijk op uw jaaropgave bij ‘fiscaal loon’ of ‘loon voor de loonheffing’. Van dit loon mag u de reisaftrek afhalen
  • uitkeringen uit Nederland waarover u belasting kunt betalen. Kijk op uw jaaropgave onder ‘fiscaal loon’ of ‘loon voor de loonheffing’. Heeft u een bijstandsuitkering (Participatiewet) en bent u getrouwd? Of voert u een gezamenlijke huishouding? Dan telt de helft van de gezamenlijke bijstandsuitkering mee als uw inkomen. De andere helft van die bijstandsuitkering telt mee als inkomen voor uw partner
  • opbrengsten waarover u belasting kunt betalen. Dit zijn opbrengsten uit werk als freelancer, huishoudelijke hulp, artiest of beroepssporter
  • winst uit uw bedrijf waarover u belasting kunt betalen
  • betalingen uit het Persoonsgebonden budget (PGB) als u een zorgverlener bent

Extra kinderbijslag aanvragen

Vul de vragen in en kijk of u over het jaar 2020 het extra bedrag aan kinderbijslag kunt aanvragen.

Wordt geladen