Dubbele kinderbijslag uitwonend kind

Woont uw kind niet thuis omdat uw kind een bepaalde opleiding volgt of in een topsportcentrum woont? Of omdat uw kind vanwege ziekte of handicap niet thuis kan wonen? Dan kunt u soms dubbele kinderbijslag krijgen. Dat kan als u minimaal € 1.358 per kwartaal uitgeeft aan onderhoud voor uw kind.

Let op: verblijft u of de andere ouder veel dagen bij uw kind? Dan is uw kind voor de kinderbijslag niet uitwonend.

Beantwoord een paar vragen en lees of u dubbele kinderbijslag kunt krijgen. 

Ga naar de vragen

U verblijft 46 dagen of meer bij uw kind

Verblijft u of de andere ouder bij uw kind? En is dit totaal 46 dagen of meer per kwartaal? Dan kunt u geen dubbele kinderbijslag krijgen. 

Alle bezoekperioden van beide ouders in een kwartaal worden bij elkaar opgeteld. Dit doen we ook als het bezoek in het ene kwartaal start en door loopt in het volgende kwartaal.

Gaat uw kind een opleiding buiten Nederland volgen? Dan kunt u dubbele kinderbijslag krijgen als deze opleiding:

  • te vergelijken is met een Nederlandse opleiding
  • niet binnen 25 kilometer afstand van uw gezin wordt gegeven 

Voorbeeld: uw kind volgt een opleiding buiten Nederland

Gaat uw kind 1 jaar naar de Verenigde Staten om daar onderwijs te volgen aan een high school? Dan kunt u geen dubbele kinderbijslag krijgen. Een high school is niet te vergelijken met een Nederlandse opleiding of school.

U verblijft 46 dagen of meer bij uw kind

Verblijft u of de andere ouder bij uw kind? En is dit totaal 46 dagen of meer per kwartaal? Dan kunt u geen dubbele kinderbijslag krijgen. 

Alle bezoekperioden van beide ouders in een kwartaal worden bij elkaar opgeteld. Dit doen we ook als het bezoek in het ene kwartaal start en door loopt in het volgende kwartaal.

Woont uw kind in een topsportcentrum? Dan kunt u dubbele kinderbijslag krijgen.

Centra voor topsport
Naam Plaats
TeamNL centrum Amsterdam Amsterdam
TeamNL centrum Papendal Arnhem
TeamNL centrum Noord Heerenveen
TeamNL centrum Zuid Eindhoven
TeamNL centrum Metropool Den Haag
NTC Waterpolo Zeist
NTC Triathlon Sittard
NTC KNLTB Amstelveen

Woont uw kind vanwege ziekte of handicap in een instelling? Dan kunt u dubbele kinderbijslag krijgen als de kosten van de instelling worden betaald door de:

  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Jeugdwet
  • zorgverzekering

Uw kind is opgenomen in een ziekenhuis

Is uw kind korte tijd opgenomen in het ziekenhuis? Dan is uw kind niet uitwonend voor de kinderbijslag. U krijgt dan geen dubbele kinderbijslag.

Is uw kind langer dan 6 maanden in het ziekenhuis? Of is het vanaf de eerste dag al duidelijk dat de opname langer dan 6 maanden duurt? Dan kunt u wel dubbele kinderbijslag krijgen.

U verblijft 46 dagen of meer bij uw kind

Verblijft u of de andere ouder bij uw kind? En is dit totaal 46 dagen of meer per kwartaal? Dan kunt u geen dubbele kinderbijslag krijgen.

Alle bezoekperioden van beide ouders in een kwartaal worden bij elkaar opgeteld. Dit doen we ook als het bezoek in het ene kwartaal start en door loopt in het volgende kwartaal.