Dubbele kinderbijslag uitwonend kind

Woont uw kind niet thuis omdat uw kind een bepaalde opleiding volgt? Of omdat uw kind vanwege ziekte of handicap niet thuis kan wonen? Dan kunt u soms dubbele kinderbijslag krijgen. Dat kan als u minimaal € 1.149 per kwartaal uitgeeft aan onderhoud voor uw kind. Ook mag u of de andere ouder niet te veel dagen bij uw kind verblijven.

Beantwoord een paar vragen en lees of u dubbele kinderbijslag kunt krijgen. 

Ga naar de vragen

U verblijft 46 dagen of meer bij uw kind

Verblijft u of de andere ouder bij uw kind? En is dit totaal 46 dagen of meer per kwartaal? Dan kunt u geen dubbele kinderbijslag krijgen. 

Alle bezoekperioden van beide ouders in een kwartaal worden bij elkaar opgeteld. Dit doen we ook als het bezoek in het ene kwartaal start en door loopt in het volgende kwartaal.

Gaat uw kind een opleiding buiten Nederland volgen? Dan kunt u dubbele kinderbijslag krijgen als deze opleiding:

  • te vergelijken is met een Nederlandse opleiding
  • niet binnen 25 kilometer afstand van uw gezin wordt gegeven 

Voorbeeld

Gaat uw kind 1 jaar naar de Verenigde Staten om daar onderwijs te volgen aan een high school? Dan kunt u geen dubbele kinderbijslag krijgen. Een high school is niet te vergelijken met een Nederlandse opleiding of school.

U verblijft 46 dagen of meer bij uw kind

Verblijft u of de andere ouder bij uw kind? En is dit totaal 46 dagen of meer per kwartaal? Dan kunt u geen dubbele kinderbijslag krijgen. 

Alle bezoekperioden van beide ouders in een kwartaal worden bij elkaar opgeteld. Dit doen we ook als het bezoek in het ene kwartaal start en door loopt in het volgende kwartaal.

Woont uw kind vanwege ziekte of handicap in een instelling? Dan kunt u dubbele kinderbijslag krijgen als de kosten van de instelling worden betaald door:

  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Jeugdwet
  • zorgverzekering

Is uw kind korte tijd opgenomen in het ziekenhuis? Dan is uw kind niet uitwonend voor de kinderbijslag. U krijgt dan geen dubbele kinderbijslag.

Is uw kind langer dan 6 maanden in het ziekenhuis? Of is het vanaf de eerste dag al duidelijk dat de opname langer dan 6 maanden duurt? Dan kunt u wel dubbele kinderbijslag krijgen.

U verblijft 46 dagen of meer bij uw kind

Verblijft u of de andere ouder bij uw kind? En is dit totaal 46 dagen of meer per kwartaal? Dan kunt u geen dubbele kinderbijslag krijgen.

Alle bezoekperioden van beide ouders in een kwartaal worden bij elkaar opgeteld. Dit doen we ook als het bezoek in het ene kwartaal start en door loopt in het volgende kwartaal.

Woont uw kind thuis? En heeft uw kind intensieve zorg nodig? Dan kunt u dubbele kinderbijslag krijgen. Dat kan als uw kind 3 jaar is of ouder, maar nog geen 18 jaar.