Dubbele kinderbijslag thuiswonend kind met intensieve zorg

Heeft uw kind intensieve zorg nodig en woont het bij u thuis? Dan kunt u dubbele kinderbijslag krijgen als uw kind 3 jaar of ouder is, maar nog geen 18 jaar. Wij kunnen zelf niet bepalen of uw kind intensieve zorg nodig heeft. Daarom vragen wij het CIZ ons hierover advies te geven.

 1. Stap 1: U doet bij ons de aanvraag

  Alleen de aanvrager van de kinderbijslag kan dubbele kinderbijslag aanvragen.

 2. Stap 2: Wij vragen het CIZ om advies

  Heeft uw kind intensieve zorg nodig?

 3. Stap 3: Vul de formulieren in

  Het CIZ vraagt u om binnen 4 weken een vragen- en machtigingsformulier in te vullen. En informatie over de ziekte of aandoening van uw kind op te sturen.

 4. Stap 4: U ontvangt een bevestiging van het CIZ

  Binnen één week na ontvangst van de door u ingevulde formulieren en verstrekte informatie krijgt u een brief van het CIZ. Zo weet u dat zij aan de slag gaan met het advies.

 5. Stap 5: Het CIZ onderzoekt en beoordeelt

  Het CIZ onderzoekt en beoordeelt de situatie van uw kind. Als zij aanvullende informatie nodig hebben bellen zij u. Ook bij een mogelijk negatief advies nemen zij contact met u op.

 6. Stap 6: U ontvangt een brief van het CIZ

  Hierin staat welk advies het CIZ aan ons geeft.

 7. Stap 7: Het CIZ stuurt het advies digitaal naar ons toe

 8. Stap 8: Wij besluiten of u wel of geen dubbele kinderbijslag krijgt

  U krijgt het besluit 8 weken na uw aanvraag. Soms heeft het CIZ langer tijd nodig voor het geven van een advies. In dit geval krijgt u hierover een brief van ons.

Het CIZ stuurt u een vragenformulier en vraagt informatie bij u op over de ziekte of aandoening van uw kind. Vaak heeft het CIZ extra informatie over uw kind nodig. Tijdens een telefoongesprek vraagt het CIZ u om dit nog op te sturen.

Ook heeft het CIZ soms extra vragen voor hulpverleners zoals een begeleider, behandelaar of zorgboerderij. Hiervoor heeft het CIZ uw toestemming nodig. U krijgt van het CIZ een machtigingsformulier waarmee u toestemming kunt geven. Het CIZ gebruikt al deze informatie voor het CIZ-advies.

Het CIZ bekijkt 10 onderdelen waar uw kind zorg voor nodig kan hebben. Per onderdeel geeft het CIZ punten. Het aantal punten bepaalt of het advies positief of negatief is. Is het advies positief? Dan krijgt u dubbele kinderbijslag. Is het advies negatief? Dan krijgt u geen dubbele kinderbijslag.

Wilt u weten hoe de zorgbehoefte wordt bepaald? Download dan de pdf Beoordelingskader op de website van het CIZ.

Krijgt u een heel jaar dubbele kinderbijslag omdat uw kind intensieve zorg heeft? Dan kunt u 1 keer per jaar een extra bedrag krijgen.

Kijk of een aanvraag zin heeft

Heeft uw kind veel zorg nodig? En wilt u dubbele kinderbijslag aanvragen? Beantwoord dan een paar vragen. En kijk of het zin heeft om een aanvraag te doen.

Wordt geladen