Dubbele kinderbijslag thuiswonend kind met intensieve zorg

Heeft uw thuiswonend kind intensieve zorg nodig? Dan kunt u dubbele kinderbijslag krijgen als uw kind 3 jaar of ouder is, maar nog geen 18 jaar. Wij kunnen zelf niet bepalen of uw kind intensieve zorg nodig heeft. Daarom vragen wij het CIZ ons hierover advies te geven. 

 1. Stap 1: U doet bij ons de aanvraag

 2. Stap 2: Wij vragen het CIZ om advies

  Heeft uw kind intensieve zorg nodig?

 3. Stap 3: Vul de formulieren in

  Het CIZ vraagt u om binnen 4 weken een vragen- en machtigingsformulier in te vullen. En informatie over de ziekte of aandoening van uw kind op te sturen.

 4. Stap 4: Het CIZ belt u op

  Het CIZ belt u op. Samen bespreekt u het vragenformulier en welke informatie het CIZ nog van u nodig heeft.

 5. Stap 5: Het CIZ onderzoekt en beoordeelt

  Het CIZ onderzoekt en beoordeelt de situatie van uw kind.

 6. Stap 6: U ontvangt een brief van het CIZ

  Hierin staat welk advies het CIZ aan ons geeft.

 7. Stap 7: Het CIZ stuurt het advies digitaal naar ons toe

 8. Stap 8: Wij besluiten of u wel of geen dubbele kinderbijslag krijgt

  Door een vertraging bij het CIZ duurt het helaas langer dan 8 weken voordat u een besluit van ons krijgt. Over dit uitstel krijgt u na 8 weken een brief van ons. In deze brief staat wanneer u uiterlijk een besluit krijgt.

Het CIZ stuurt u een vragenformulier en vraagt informatie bij u op over de ziekte of aandoening van uw kind. Vaak heeft het CIZ extra informatie over uw kind nodig. Tijdens het telefoongesprek vraagt het CIZ u om dit nog op te sturen.

Ook heeft het CIZ soms extra vragen voor hulpverleners zoals een begeleider, behandelaar of zorgboerderij. Hiervoor heeft het CIZ uw toestemming nodig. U krijgt van het CIZ een machtigingsformulier waarmee u toestemming kunt geven. Het CIZ gebruikt al deze informatie voor het CIZ-advies.

Het CIZ bekijkt 10 onderdelen waar uw kind zorg voor nodig kan hebben. Per onderdeel geeft het CIZ punten. Het aantal punten bepaalt of het advies positief of negatief is. Is het advies positief? Dan krijgt u dubbele kinderbijslag. Is het advies negatief? Dan krijgt u geen dubbele kinderbijslag.

Op de website van het CIZ kunt u ook de pdf 'Beoordelingskader' downloaden. Daarin kunt u lezen hoe de zorgbehoefte wordt bepaald.

Krijgt u een heel jaar dubbele kinderbijslag omdat uw kind intensieve zorg heeft? Dan kunt u 1 keer per jaar een extra bedrag krijgen.

Kijk of een aanvraag zin heeft

Heeft uw kind veel zorg nodig? En wilt u dubbele kinderbijslag aanvragen? Beantwoord eerst deze vragen. Dan ziet u of het zin heeft om een aanvraag te doen.

Wordt geladen