Uw kind wordt 18 jaar

De kinderbijslag stopt als uw kind 18 jaar wordt. Uw kind krijgt misschien studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Of een zorgtoeslag van de Belastingdienst.