Uw kind wordt 18 jaar

De kinderbijslag stopt als uw kind 18 jaar wordt.

Wanneer stopt de kinderbijslag

Is uw kind op de eerste dag van een kwartaal nog geen 18 jaar? Dan krijgt u het hele kwartaal nog kinderbijslag. U ontvangt de kinderbijslag zoals altijd als het kwartaal is afgelopen.

Wordt uw kind op de eerste dag van een kwartaal 18 jaar? Dan krijgt u dat kwartaal geen kinderbijslag meer.

U krijgt van ons een brief als uw kinderbijslag stopt.

Misschien een ander bedrag

Als de kinderbijslag stopt kan uw kind misschien studiefinanciering, een tegemoetkoming scholieren of een zorgtoeslag krijgen.