Wat is een A1/certificate of coverage

Werkt u tijdelijk buiten Nederland? Dan kunt u in Nederland verzekerd blijven voor sociale verzekeringen. Een A1/certificate of coverage is het bewijs dat u in Nederland verzekerd blijft.

U kunt deze verklaring alleen krijgen als u werkt in een land van de EU (Europese Unie),  EER (Europese Economische Ruimte) of een  verdragsland. U ontvangt de A1/certificate of coverage maar 1 keer. Bewaar hem daarom goed.