Hulp bij schulden

Kunt u uw rekeningen niet meer betalen en heeft u geldzorgen? Wij kunnen u misschien helpen. Kies waar u meer over wilt weten.

Heeft u te veel geld van ons ontvangen? Dan moet u dat terugbetalen. Lukt dat niet? Neem dan contact met ons op. 

We zoeken samen met u naar een oplossing. Bijvoorbeeld met een betalingsregeling. Dan maken we afspraken over het terugbetalen. We kunnen u bijvoorbeeld uitstel geven zodat u langer de tijd heeft om ons terug te betalen.

Wilt u weten welke schulden u bij ons heeft? En om welk bedrag het gaat?

In Mijn SVB kunt u onder Schulden zien welk bedrag u nog aan ons moet terugbetalen.

U kunt in Mijn SVB een officiële pdf downloaden. Dit overzicht kunt u delen met hulpverleners die u helpen bij het oplossen van uw schuld. Of met instanties die deze informatie nodig hebben.

In Mijn SVB ziet u dit logo. Hiermee downloadt u de officiële pdf.

Heeft u een schuld bij een andere organisatie, bijvoorbeeld bij een internetaanbieder? En heeft u ook na herinneringen en waarschuwingen niet betaald? Dan kan de schuldeiser beslagleggen op uw AOW of de uitkering die u van ons ontvangt. Beslagleggen is het innemen van een deel van uw inkomen om uw schulden te betalen. De schuldeiser vraagt dan aan de SVB om dit deel van uw AOW of uitkering af te halen totdat de schuld is betaald.

De schuldeiser moet rekening houden met uw beslagvrije voet en u een berekening sturen. Klopt deze berekening niet? Neem dan contact op met de schuldeiser.

Zijn er nieuwe schulden ontstaan of is uw inkomen veranderd? Vraag de schuldeiser dan om een nieuwe berekening van de beslagvrije voet.

Hoogte van de beslagvrije voet

De hoogte van de beslagvrije voet hangt af van uw leefsituatie en uw inkomsten. Heeft u een partner? Dan tellen de inkomsten van uw partner ook mee bij de berekening van de beslagvrije voet.

Heeft u geen volledige AOW of helemaal geen AOW? Of liggen uw inkomsten onder het sociaal minimum? Dan kunt u misschien een AIO-aanvulling krijgen. De AIO-aanvulling vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum.

Heeft u een thuiswonend kind dat intensieve zorg nodig heeft? Dan kunt u misschien dubbele kinderbijslag krijgen.

Mogelijk kunt u een toeslag krijgen, bijvoorbeeld een huurtoeslag of een zorgtoeslag van de Dienst Toeslagen. Maar ook uw gemeente heeft speciale regelingen voor mensen met weinig inkomen.

Heeft u nog vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.