Hulp bij schulden

Heeft u geldzorgen? En weet u niet hoe u dit oplost? Neem dan contact op met uw gemeente. U kunt gratis advies en hulp krijgen.

Beslag op uw pensioen of uitkering

Heeft u schulden bij bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie of een internetaanbieder? En heeft u ook na herinneringen en waarschuwingen niet betaald? Dan kan de schuldeiser beslag leggen op uw pensioen of uitkering. Beslag leggen is het innemen van een deel van uw inkomen om uw schulden te betalen.

De beslaglegger moet rekening houden met uw beslagvrije voet en u een berekening sturen. Klopt deze niet? Neem dan contact op met de beslaglegger.

De beslagvrije voet is het deel van uw inkomen waarop een schuldeiser geen beslag mag leggen. Dit is het deel van uw inkomen dat u overhoudt om van te leven.

Hebben wij beslag gelegd op uw inkomen? Dan houden wij rekening met uw beslagvrije voet.

We gebruiken de beslagvrije voet ook als wij een betalingsregeling met u afspreken. We berekenen de beslagvrije voet om te bepalen hoeveel u per maand kunt terugbetalen.

De hoogte van de beslagvrije voet hangt af van uw leefsituatie en uw inkomsten. Heeft u een partner? Dan tellen de inkomsten van uw partner ook mee bij de berekening van de beslagvrije voet.

U heeft een schuld bij de SVB

Heeft u te veel geld van ons ontvangen? Of moet u een bedrag aan ons betalen? Dan kunt u deze schulden zien op Mijn SVB onder Schuldenoverzicht.