Extra regelingen van de gemeente of Dienst Toeslagen

Naast uw AIO-aanvulling kunt u misschien nog extra geld krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de huurtoeslag en de zorgtoeslag van de Dienst Toeslagen. Maar ook uw gemeente heeft speciale regelingen voor mensen met weinig inkomen. 

Lees welke regelingen de gemeente heeft als u weinig inkomen heeft.

Bijzondere bijstand

Heeft u plotseling onverwachte en belangrijke onkosten? Dan kunt u misschien hiervoor een vergoeding krijgen van uw gemeente. Dit heet bijzondere bijstand.

Gemeentelijke belastingen

Als inwoner van uw gemeente moet u meebetalen aan bijvoorbeeld de zuivering van rioolwater en het ophalen van de vuilnis. Misschien hoeft u deze belastingen niet of maar voor een deel te betalen als u alleen AOW met een AIO-aanvulling heeft. Dit heet kwijtschelding. Veel gemeenten hebben dit geregeld voor mensen die weinig inkomen hebben.

Krijgt u geen kwijtschelding? Misschien mag u de gemeentelijke belastingen dan gespreid over het jaar betalen.

Schuldhulpverlening

Soms kunnen mensen hun rekeningen niet meer betalen. Zij raken dan in de schulden. Geldt dit voor u? Dan kunt u hulp vragen bij uw gemeente. Dit heet schuldhulpverlening. De gemeente betaalt dan niet de schuld, maar helpt u om uit de schulden te komen.

Neem voor meer informatie over deze regelingen contact op met uw gemeente.

Huurtoeslag en zorgtoeslag

Soms kunt u bij weinig inkomen een huurtoeslag of een zorgtoeslag krijgen van de Dienst Toeslagen.