Ontheffing aanvragen voor u en uw gezin

Een ontheffing is persoonlijk. Vraagt u voor uzelf ontheffing aan? Dan geldt dit alleen voor u.

Wilt u ook ontheffing regelen voor uw partner en kinderen jonger dan 18 jaar? Dan kan dat meteen op hetzelfde formulier. Uw partner moet wel ondertekenen.

Is uw kind 18 jaar of ouder? Dan moet uw kind zelf ontheffing aanvragen.

Hoe vraagt u ontheffing aan

 1. Contact opnemen

  Neem contact op met uw SVB-kantoor. Dan sturen wij u het aanvraagformulier toe. U kunt de ontheffing niet online aanvragen.

 2. Invullen en ondertekenen

  Vul het formulier in en onderteken het. Vraagt u ook ontheffing aan voor uw partner? Dan moet uw partner ook ondertekenen.

 3. Stuur formulier terug

  Stuur het formulier terug naar uw SVB-kantoor.

 4. Verklaring per post of in de Berichtenbox ontvangen

  Als wij uw aanvraag goedkeuren, dan ontvangt u van ons de Verklaring Gemoedsbezwaren.