Als we niet op tijd beslissen

Wij moeten op tijd een beslissing nemen op uw aanvraag, bezwaar of wijziging. Doen we dat niet, dan krijgt u misschien een vergoeding.

Wanneer we moeten beslissen

U krijgt een brief waarin we de ontvangst van uw aanvraag, bezwaar of wijziging bevestigen. In de brief staat binnen hoeveel weken u een beslissing krijgt. Lukt dit niet? Dan mogen we deze periode verlengen. Daar krijgt u een brief over. Verder uitstel is mogelijk als u daarmee akkoord gaat. Heeft u na de laatst genoemde datum nog steeds geen beslissing? Dan zijn we te laat.

Als u geen beslissing ontvangt

Heeft u binnen de genoemde periode geen beslissing of brief gekregen? Laat ons dit dan per brief weten. Wij proberen dan alsnog binnen 2 weken te beslissen. Lukt dit ook niet? Dan kunt u van ons een vergoeding krijgen. De vergoeding krijgt u vanaf de dag nadat deze 2 weken voorbij zijn.

Hoogte vergoeding

Hoeveel vergoeding u krijgt ligt aan hoeveel dagen we te laat zijn. Na ontvangst van uw brief hebben we nog 2 weken de tijd voor een beslissing. Die tellen dus niet mee. U kunt voor maximaal 42 dagen vergoeding krijgen. U krijgt de vergoeding na afloop van die 42 dagen.

Vergoeding per dag
Periode Bedrag per dag
dag 1 t/m 14 € 23
dag 15 t/m 28 € 35
dag 29 t/m 42 € 45