Als we niet op tijd beslissen

Wij moeten op tijd een beslissing nemen op uw aanvraag, bezwaar of wijziging. Doen we dat niet, dan krijgt u misschien een vergoeding.

Wanneer we moeten beslissen

U krijgt een brief waarin we de ontvangst van uw aanvraag, bezwaar of wijziging bevestigen. Hierin staat binnen hoeveel weken u een beslissing krijgt. Lukt dit niet? Dan mogen we dit met 6 weken verlengen. Daar krijgt u een brief over. Is er na die 6 weken nog steeds geen beslissing? Dan zijn we te laat.

Als u geen beslissing ontvangt

Heeft u binnen de genoemde periode geen beslissing of brief gekregen? Laat ons dit dan per brief weten. Wij proberen dan alsnog binnen 2 weken te beslissen. Lukt dit ook niet? Dan kunt u van ons een vergoeding krijgen. De vergoeding krijgt u vanaf de dag nadat deze 2 weken voorbij zijn.

Hoogte vergoeding

Hoeveel vergoeding u krijgt ligt aan hoeveel dagen we te laat zijn. Na ontvangst van uw brief hebben we nog 2 weken de tijd voor een beslissing. Die tellen dus niet mee. U kunt voor niet meer dan 42 dagen vergoeding krijgen. U krijgt de vergoeding na afloop van die 42 dagen. 

Vergoeding per dag: 

Periode Bedrag per dag
Dag 1 tot en met 14 € 20
Dag 15 tot en met 28 € 30
Dag 29 tot en met 42 € 40