Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kijken we eerst of we het probleem samen kunnen oplossen. Komen we er niet uit of bent u ontevreden over de oplossing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Lees stap voor stap hoe u bezwaar kunt maken.

Stap 1: Bel ons als u het niet eens bent met onze beslissing

Bent u het niet eens met onze beslissing? Bel ons dan. Ons telefoonnummer staat op de beslissing. Samen bekijken we of we het probleem kunnen oplossen.

Stap 2: Bezwaar maken

Komen we er niet uit of bent u ontevreden over de oplossing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Bezwaar maken is gratis.

U kunt per brief bezwaar maken. Zo’n brief heet een bezwaarschrift. Zet in uw bezwaarschrift altijd:

  • uw naam en adres
  • uw burgerservicenummer (BSN) of uw registratienummer (deze vindt u in onze brief)
  • uw telefoonnummer
  • de datum waarop u de brief schrijft
  • de beslissing waartegen u bezwaar maakt
  • de reden waarom u het niet eens bent met deze beslissing
  • de beslissing die wij volgens u zouden moeten nemen
  • uw handtekening

Stuur uw brief binnen 6 weken naar het SVB-kantoor dat de beslissing heeft genomen. In de linkerbovenhoek van de envelop zet u bezwaarschrift. Stuur documenten mee die van belang zijn. Wilt u dat iemand anders bezwaar voor u maakt? Stuur dan een machtiging mee. Een machtiging is een verklaring dat iemand anders zaken met de SVB voor u doet. U blijft wel zelf altijd verantwoordelijk.

Stap 3: Nadat u bezwaar heeft gemaakt

Hebben we uw bezwaarschrift ontvangen? Dan nemen we telefonisch contact met u of uw gemachtigde op. Dit is meestal binnen 5 werkdagen. We bespreken dan uw bezwaar. Soms vragen we u ook om extra informatie.

U krijgt van ons een schriftelijke bevestiging van uw bezwaar.

Wilt u over uw bezwaar praten? Neem dan contact met ons op. In de schriftelijke bevestiging staat het telefoonnummer.

Als u bezwaar heeft gemaakt, gaan wij uw bezwaar onderzoeken. Daarna beoordelen we uw bezwaar en krijgt u meestal binnen 13 weken een beslissing van ons. Soms is dit al binnen 6 weken.

Soms krijgt u de kosten voor uw bezwaar vergoed. Maar alleen als we een fout hebben gemaakt én een nieuwe beslissing nemen. Het gaat bijvoorbeeld om kosten van professionele juridische hulp of advies, uittreksels uit openbare registers en reiskosten. Wilt u een vergoeding van kosten? Geef dit dan aan in uw bezwaarschrift of tijdens de bezwaarprocedure.

Niet eens met de beslissing over uw bezwaar

Heeft u van ons een beslissing ontvangen op uw bezwaar? En bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. In onze beslissing kunt u lezen hoe u dit doet.