Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? Bel ons dan. Ons telefoonnummer staat op de beslissing. Samen bekijken we of we het probleem kunnen oplossen. Komen we er niet uit of bent u ontevreden over de oplossing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken met een brief. Zo’n brief heet een bezwaarschrift.

Zet in uw bezwaarschrift altijd:

  • uw naam en adres
  • uw burgerservicenummer (BSN) of uw registratienummer (deze vindt u in onze brief)
  • uw telefoonnummer
  • de datum waarop u de brief schrijft
  • de beslissing waartegen u bezwaar maakt
  • de reden waarom u het niet eens bent met deze beslissing
  • de beslissing die wij volgens u zouden moeten nemen
  • uw handtekening

Stuur uw brief naar het SVB-kantoor dat de beslissing heeft genomen. In de linkerbovenhoek van de envelop zet u bezwaarschrift. Stuur documenten mee die van belang zijn. Wilt u dat iemand anders bezwaar voor u maakt? Stuur dan een machtiging mee. Een machtiging is een verklaring dat iemand anders zaken met de SVB voor u doet. U blijft wel zelf altijd verantwoordelijk.

Wilt u met ons over uw bezwaar praten? Neem dan contact met ons op.

Soms krijgt u de kosten voor uw bezwaar vergoed. Maar alleen als we een fout hebben gemaakt én een nieuwe beslissing nemen. Het gaat bijvoorbeeld om kosten van professionele juridische hulp of advies, uittreksels uit openbare registers en reiskosten. Wilt u een vergoeding van kosten? Geef dit dan aan in uw bezwaarschrift of tijdens de bezwaarprocedure.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. Hoe u dit kunt doen, leest u in de beslissing op uw bezwaarschrift.