Als u zich niet aan de regels houdt

Het is belangrijk dat u een wijziging in uw persoonlijke situatie aan ons doorgeeft. De hoogte van uw uitkering of pensioen hangt namelijk af van uw persoonlijke situatie.

Geef op tijd de juiste informatie aan ons door. Doet u dit niet? Dan kunt u een boete krijgen. Of krijgt u misschien te maken met een rechtmatigheidsonderzoek of een onderzoek naar fraude. 

Lees goed wat u moet doen en voorkom een boete of een onderzoek.

Geef een wijziging binnen 4 weken door. Woont u buiten Nederland? Dan heeft u 6 weken de tijd.

U kunt uw wijziging snel en veilig via Mijn SVB doorgeven.

Wij controleren uw gegevens met verschillende soorten onderzoek. Bijvoorbeeld:

  • bij de gemeente om te kijken wie op uw adres is ingeschreven
  • met een huisbezoek om te kijken naar uw woonsituatie
  • door informatie op te vragen bij andere organisaties of uw bank
  • op internet, bijvoorbeeld op social media en via zoekmachines als Google

Controle buiten Nederland

Woont u buiten Nederland? Dan kunnen wij uw gegevens ook controleren. 

> Lees meer over hoe wij buiten Nederland controleren

Tijdelijk verblijf buiten Nederland

Bent u een langere tijd niet in Nederland? Of bent u vaak een bepaalde tijd niet in Nederland? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw pensioen of uitkering. Neem daarom contact met ons op als u voor een langere periode naar het buitenland gaat.

Ontvangt u te veel uitkering of pensioen? Dan moet u dit terugbetalen. Heeft u te veel ontvangen omdat u iets niet heeft doorgegeven? Of iets niet goed heeft doorgegeven? Dan kunt u ook een boete krijgen. De standaardboete is de helft van het bedrag dat u te veel aan pensioen of uitkering heeft ontvangen. De boete kan ook hoger of lager zijn dan de standaardboete.

Bij bedragen boven de € 50.000 onderzoeken wij altijd of u expres een wijziging niet heeft gemeld. We kunnen dan aangifte doen bij het Openbaar Ministerie. Het is dus belangrijk dat u wijzigingen altijd binnen 4 weken aan ons doorgeeft. Geef een wijziging binnen 6 weken door als u buiten Nederland woont.

Als wij denken dat er gefraudeerd wordt, kunnen wij informatie opvragen bij andere organisaties en bij de bank. Zo'n onderzoek doen wij met toestemming van het Openbaar Ministerie. Blijkt uit ons onderzoek dat u misschien fraude heeft gepleegd? Dan roepen wij u op voor een gesprek. Dit heet een verhoor.

Hoe gaat een verhoor

Een verhoor is om te zien of u een fout heeft gemaakt. En of u dit met opzet heeft gedaan. In dit gesprek kunt u uw situatie precies uitleggen. Ook stellen wij u vragen als iets niet duidelijk is voor ons. U mag een advocaat meenemen. Van het verhoor krijgt u een verslag. Dit heet een proces-verbaal.

Aangifte bij het Openbaar Ministerie

Blijkt uit ons onderzoek dat u misschien fraude heeft gepleegd? Dan melden wij dit bij het Openbaar Ministerie. De rechter bepaalt of u schuldig bent of niet. Besluit het Openbaar Ministerie u niet te vervolgen? Dan moet u nog steeds terugbetalen wat u te veel hebt ontvangen. En u kunt ook nog steeds een boete krijgen.

Denkt u dat iemand in uw omgeving een pensioen of uitkering van ons ontvangt en klopt er volgens u iets niet? Geef dit aan ons door. Gebruik het online fraudeformulier of bel 030 264 98 80.

Doet u liever een melding per post? Download het formulier en print het uit. Vul het in en stuur het aan ons op. Het adres vindt u onderaan het formulier.

Wij kunnen u de uitkomst van een onderzoek niet laten weten. Dit heeft te maken met de privacy van onze klanten.