Een kind heeft geen ouders meer

Heeft een kind geen ouders meer? Dan is het kind een wees. Voldoet de wees aan alle voorwaarden? Dan kan hij of zij een wezenuitkering krijgen. Het maakt niet uit of het een eigen kind of stiefkind is van de overleden ouders.

Wat zijn de voorwaarden voor een wezenuitkering

Een wees krijgt alleen een wezenuitkering als de ouder die het laatst is overleden, verzekerd was voor de Algemene nabestaandenwet (Anw). Een ouder was meestal verzekerd als hij of zij in Nederland woonde of werkte.

Tot 16 jaar zijn er geen extra voorwaarden. Dit verandert als de wees 16 jaar wordt. De wezenuitkering stopt altijd met 21 jaar.

Een wees van 16 en 17 jaar kan een wezenuitkering krijgen als de wees:

  • overdag op school zit om een startkwalificatie te halen, of
  • geen startkwalificatie hoeft te halen (vrijstelling), of
  • na het halen van een startkwalificatie nog volledig dagonderwijs volgt

Zorgt de wees voor het huishouden? Dan kan de wees een wezenuitkering krijgen als:

  • de wees een startkwalificatie heeft gehaald of niet hoeft te halen (vrijstelling)
  • meer dan de helft van de tijd besteedt aan het verzorgen van het huishouden waarin nog een ander kind woont met een wezenuitkering, bijvoorbeeld een broer of zus, en
  • de wees die voor het huishouden zorgt niet getrouwd is en niet samenwoont met iemand anders 

Een wees kan een wezenuitkering krijgen als de wees volledig dagonderwijs volgt.

Zorgt de wees voor het huishouden? Dan kan de wees een wezenuitkering krijgen als:

  • de wees een startkwalificatie heeft gehaald of niet hoeft te halen (vrijstelling) 
  • meer dan de helft van de tijd besteedt aan het verzorgen van het huishouden waarin nog een ander kind woont met een wezenuitkering, bijvoorbeeld een broer of zus, en 
  • de wees die voor het huishouden zorgt niet getrouwd is en niet samenwoont met iemand anders

Logo Your Europe
Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Laatste check: 1 juni 2024