Een kind heeft geen ouders meer

Heeft een kind geen ouders meer? Dan is een kind een wees. Het maakt niet uit of het een eigen kind of stiefkind is. Het kind kan dan een wezenuitkering krijgen.

Wanneer een wezenuitkering

Een wees krijgt alleen een wezenuitkering als de ouder die het laatst is overleden, verzekerd was voor de Anw. Een ouder was meestal verzekerd als hij of zij in Nederland woonde of werkte.

Tot 16 jaar zijn er geen extra voorwaarden. Dit verandert als de wees 16 jaar wordt. De wezenuitkering stopt altijd met 21 jaar.

Een wees van 16 en 17 jaar kan een wezenuitkering krijgen als de wees:

  • overdag op school zit om een startkwalificatie te halen, of
  • een vrijstelling heeft voor het halen van een startkwalificatie, of
  • na het halen van een startkwalificatie nog volledig dagonderwijs volgt

Maar zorgt de wees voor het huishouden? Dan kan de wees een wezenuitkering krijgen als:

  • de wees niet getrouwd is, niet samenwoont en meer dan de helft van de tijd besteedt aan het verzorgen van het huishouden, en
  • er in dat huishouden nog een ander kind woont met een wezenuitkering, bijvoorbeeld een broer of zus, en
  • de wees die voor het huishouden zorgt, een startkwalificatie heeft gehaald, of geen startkwalificatie hoeft te halen (vrijstelling)

Een wees kan een wezenuitkering krijgen als de wees volledig dagonderwijs volgt.

Maar zorgt de wees voor het huishouden? Dan kan de wees een wezenuitkering krijgen als:

  • de wees niet getrouwd is, niet samenwoont en meer dan de helft van de tijd besteedt aan het verzorgen van het huishouden, en
  • er in dat huishouden nog een ander kind woont met een wezenuitkering, bijvoorbeeld een broer of zus, en
  • de wees die voor het huishouden zorgt, een startkwalificatie heeft gehaald, of geen startkwalificatie hoeft te halen (vrijstelling)

Logo Your Europe
Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Laatste check: 1 april 2022