Onderwijs als uw kind 16 of 17 jaar is

Voor kinderen van 16 en 17 jaar veranderen er een paar regels. Of u kinderbijslag krijgt hangt af van het onderwijs van het kind. Kies een situatie en lees wanneer u kinderbijslag krijgt.

U krijgt kinderbijslag zolang uw kind overdag naar school gaat.

Volgt uw kind een mbo-opleiding en krijgt uw kind een studentenreisproduct van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)? Dan heeft dit geen gevolgen voor de kinderbijslag.

Heeft uw kind al een startkwalificatie en gaat uw kind daarna een nieuwe opleiding volgen? Dan kan uw kind misschien studiefinanciering aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Studiefinanciering is financiële hulp voor de kosten van de opleiding. 

Is uw kind vrijgesteld? Bijvoorbeeld omdat uw kind:

  • een diploma of getuigschrift heeft van de praktijkschool en een passend programma volgt, of
  • gehandicapt is of speciaal onderwijs volgt, of
  • op grond van de Leerplichtwet vrijstelling heeft

Dan hoeft uw kind geen startkwalificatie te halen. U krijgt kinderbijslag voor uw kind.

Woont een kind in een ander land dan Nederland? Dan bekijken we of een kind:

  • overdag op school zit
  • bezig is met het halen van een diploma dat een goede kans geeft op geschoold werk
  • de opleiding heeft afgemaakt en een diploma heeft gehaald, of
  • door ziekte of een handicap geen onderwijs kan volgen

Volgt uw kind een opleiding aan het mbo, hbo of universiteit? En kan uw kind studiefinanciering krijgen? Dan heeft dit geen gevolgen voor de kinderbijslag.