Uw ex-partner is overleden

Is uw ex-partner overleden? En voldoet u aan alle voorwaarden van de Algemene nabestaandenwet (Anw)? Dan kunt u een Anw-uitkering krijgen.

Wat zijn de voorwaarden voor de Anw

Heeft u nog niet de AOW-leeftijd? Dan kunt u een Anw-uitkering krijgen als u op de dag van overlijden van uw ex-partner én op de dag van scheiding:

  • voor uw eigen kind, pleegkind of stiefkind jonger dan 18 jaar zorgt dat bij u woont, of, 
  • minimaal 45% arbeidsongeschikt bent

Of u minimaal 45% arbeidsongeschikt bent wordt onderzocht door UWV. Ook als u buiten Nederland woont. In dat geval neemt UWV contact op met de sociale zekerheidsinstantie in uw woonland.

Daarnaast moet uw ex-partner op de dag van overlijden:

  • verzekerd zijn voor de Anw
  • verplicht zijn om partneralimentatie te betalen. Het maakt niet uit of u de partneralimentatie ontving

De Anw-uitkering stopt als u niet meer aan deze voorwaarden voldoet.

Extra voorwaarden bij wonen of werken buiten Nederland

Er gelden extra voorwaarden als u buiten Nederland woont of werkt. Kies de situatie die bij u past.

Woont u zelf in Nederland, een land van de EU (Europese Unie), EER (Europese Economische Ruimte) of in een verdragsland? Dan krijgt u Anw-uitkering als:

  • uw ex-partner op de dag van overlijden verzekerd was voor een nabestaandenuitkering in het land waar u woont, óf
  • u na het overlijden van uw ex-partner een wettelijke nabestaandenuitkering uit een EU-, EER-land of Zwitserland krijgt

Hoeveel Anw-uitkering u krijgt, hangt af van het aantal jaren dat uw ex-partner in Nederland heeft gewerkt. Hoe meer jaren, hoe hoger de Anw-uitkering.

U krijgt Anw-uitkering als uw ex-partner:

  • in het verleden in Nederland heeft gewoond of gewerkt, én
  • op de dag van overlijden verzekerd was voor een nabestaandenuitkering in een land van de EU (Europese Unie), EER (Europese Economische Ruimte) of een verdragsland

Hoeveel Anw-uitkering u krijgt, hangt af van het aantal jaren dat uw ex-partner in Nederland heeft gewerkt. Hoe meer jaren, hoe hoger de Anw-uitkering.

Anw-uitkering nooit hoger dan de partneralimentatie

De Anw-uitkering is nooit hoger dan de partneralimentatie die uw ex-partner moest betalen. De Anw-uitkering is nooit hoger dan het maximale Anw-bedrag. Ook niet als de partneralimentatie hoger was.

Heeft u inkomsten? Dan gaan die misschien nog van uw Anw-uitkering af.