Wanneer bent u verzekerd voor de Anw

Is een overleden persoon op het moment van overlijden verzekerd? En voldoet de partner aan de voorwaarden? Dan kan de partner een Anw-uitkering krijgen. Een wees kan een wezenuitkering krijgen. 

Iemand is verzekerd als hij of zij in Nederland woont of werkt.  

Maar er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als u in Nederland woont en in een ander land werkt.

Uitzonderingen verzekerd zijn

Kies een situatie en lees welke uitzonderingen er zijn.

U woont in Nederland, maar bent niet verzekerd in de volgende situaties:

 • U werkt buiten Nederland in een land van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of in een verdragsland en u heeft geen detacheringsverklaring
 • U werkt buiten Nederland in een EU-, EER- of verdragsland. U werkt voor een werkgever die buiten Nederland gevestigd is of als zelfstandige
 • U bent een diplomatieke en consulaire vertegenwoordiger van een ander land. Werken uw gezinsleden in Nederland? Of krijgen zij een sociale verzekeringsuitkering uit Nederland? Dan kunnen uw gezinsleden ook verzekerd zijn
 • U bent naar Nederland uitgezonden. En u bent een niet-Nederlands lid van het administratief, technisch en bedienend personeel van een diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging van een ander land. U werkt korter dan 10 jaar in Nederland
 • U werkt als ambtenaar voor een internationale organisatie zoals de NATO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) of de EU. Of uw gezinsleden verzekerd zijn, hangt af van de overeenkomst tussen de organisatie en Nederland. Uw gezinsleden zijn meestal verzekerd als zij in Nederland werken. Of als zij een Nederlandse sociale verzekeringsuitkering krijgen
 • U werkt voor de overheid van een ander land. Of u werkt voor de overheid van Curaçao, Aruba of Sint Maarten. Werken uw gezinsleden in Nederland? Of krijgen zij een Nederlandse sociale verzekeringsuitkering? Dan kunnen uw gezinsleden verzekerd zijn
 • U werkt in het internationale transport voor een buitenlandse werkgever. U vervoert personen of goederen en doet dat vooral buiten Nederland. Binnen de EU en EER gelden andere regels
 • U werkt in Nederland en u heeft een buitenlandse detacheringsverklaring
 • U verblijft voor uw studie tijdelijk in Nederland en werkt niet

U woont niet in Nederland, maar bent toch verzekerd in de volgende situaties:

 • U werkt in loondienst in Nederland en betaalt daar belasting en premie. U heeft geen detacheringsverklaring van een ander land
 • U werkt in Nederland als zelfstandige en heeft voor de inkomstenbelasting belastbare winst uit een Nederlandse onderneming
 • U werkt tijdelijk buiten Nederland en heeft een Nederlandse detacheringsverklaring
 • U werkt als Nederlandse ambtenaar buiten Nederland voor een Nederlandse ambassade of consulaat.
  • Uw gezinsleden zijn ook verzekerd. Werken zij buiten Nederland en verdienen zij daarmee meer dan de belastingvrije voet? Dan zijn uw gezinsleden niet meer verzekerd
 • U werkt als Nederlandse ambtenaar buiten Nederland bij een andere Nederlandse organisatie van de overheid.
  • Werkt u buiten de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland? Dan blijven uw gezinsleden ook verzekerd. Werken zij buiten Nederland en verdienen zij daarmee meer dan de belastingvrije voet? Dan zijn uw gezinsleden niet meer verzekerd
  • Werkt u in een land van de EU, EER of Zwitserland? Vanaf 1 januari 2024 zijn uw gezinsleden niet verzekerd
 • U werkt in het internationale transport voor een bedrijf in Nederland. U vervoert personen of goederen. Woont u op een schip en bent u verzekerd? Dan zijn uw gezinsleden ook verzekerd als ze op het schip wonen. Werkt u de meeste tijd in het land waar u woont of werkt u voor een filiaal van uw werkgever buiten Nederland? Dan bent u niet verzekerd
 • U verblijft tijdelijk voor studie buiten Nederland en werkt daar niet
 • U wordt verpleegd in bepaalde zorginstellingen buiten Nederland, bijvoorbeeld het Nederlands Astmacentrum Davos