Hulp bij schulden

Heeft u financiële problemen? En weet u niet hoe u dit oplost? Ga dan naar uw gemeente voor gratis advies en hulp.

Beslag op uw SVB-uitkering

Heeft u schulden bij bijvoorbeeld een woningcorporatie of een telefoonmaatschappij? En heeft u ook na herinneringen en waarschuwingen niet betaald? Dan kan de schuldeiser beslag leggen op uw SVB-uitkering.

De beslaglegger moet rekening houden met uw beslagvrije voet en u een berekening sturen. Klopt er iets niet? Neem dan contact op met de beslaglegger.

Is er beslag gelegd op uw inkomen? Dan krijgt u te maken met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van uw inkomen waarop een schuldeiser geen beslag mag leggen. Dit is het deel van uw inkomen dat u overhoudt om van te leven.

Hebben wij beslag gelegd op uw inkomen? Dan houden wij altijd rekening met uw beslagvrije voet. We gebruiken de beslagvrije voet ook als wij een betalingsregeling met u afspreken. We berekenen de beslagvrije voet om te bepalen hoeveel u per maand kunt terugbetalen.

De hoogte van de beslagvrije voet hangt af van uw leefsituatie en uw inkomsten. Heeft u een partner? Dan tellen de inkomsten van uw partner ook mee bij de berekening van de beslagvrije voet.