Na które dzieci przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego?

Prawo do holenderskiego zasiłku rodzinnego przysługuje na dzieci do 18. roku życia. Dotyczy to zarówno dzieci własnych, jak i innych dzieci pod Twoją opieką.

Dowiedz się, w jakich sytuacjach przysługuje Ci prawo do zasiłku rodzinnego.

Adoptujesz dziecko

Jeżeli zaadoptowałeś dziecko, możesz otrzymać na nie zasiłek rodzinny. Także na dziecko spoza Holandii. Należy je zameldować w swojej gminie.

Dziecko partnera zamieszkało z Wami

Możesz otrzymywać zasiłek rodzinny, jeżeli Ty i Twój partner jesteście w związku małżeńskim bądź w zarejestrowanym związku partnerskim lub mieszkacie razem. Sami decydujecie, które z Was będzie otrzymywać zasiłek rodzinny.

Jeżeli partner dokonał ustaleń z innym rodzicem dziecka, na przykład dotyczących opieki naprzemiennej, wówczas to, kto otrzymuje zasiłek rodzinny zależy od dokonanych ustaleń.

Jesteś dla dziecka rodziną zastępczą

Jeżeli jesteś dla dziecka rodziną zastępczą, możesz na nie otrzymać zasiłek rodzinny po spełnieniu następujących warunków:

 • nikt inny nie otrzymuje zasiłku rodzinnego na to dziecko
 • pokrywasz koszty związane z dzieckiem
 • nie otrzymujesz świadczenia dla rodzin zastępczych (pleegvergoeding)
 • dziecko mieszka u Ciebie w domu
 • na co dzień opiekujesz się dzieckiem i je wychowujesz

Jeżeli dziecko ma biologicznych rodziców, to zwykle oni otrzymują zasiłek rodzinny. Rodzice mogą jednak zlecić przelewanie zasiłku rodzinnego na Twoje konto. W takim przypadku należy dokonać stosownych ustaleń z rodzicami dziecka.

Jesteś faktycznym opiekunem dziecka

Jeżeli jesteś faktycznym opiekunem dziecka kogoś innego, SVB sprawdza najpierw, czy masz przyznaną opiekę prawną nad dzieckiem.  

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje, jeżeli spełniasz następujące warunki:

 • nie jesteś rodzicem dziecka
 • pokrywasz koszty związane z dzieckiem
 • nie otrzymujesz świadczenia dla rodzin zastępczych (pleegvergoeding)
 • nikt inny nie otrzymuje zasiłku rodzinnego na to dziecko

Jeżeli dziecko ma biologicznych rodziców, to zwykle oni otrzymują zasiłek rodzinny. Rodzice mogą jednak zlecić przelewanie zasiłku rodzinnego na Twoje konto. W takim przypadku należy dokonać stosownych ustaleń z rodzicami dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje, jeżeli spełniasz następujące warunki:

 • nie jesteś rodzicem dziecka
 • pokrywasz koszty związane z dzieckiem
 • nikt inny nie otrzymuje zasiłku rodzinnego na to dziecko

Jeżeli dziecko ma biologicznych rodziców, to zwykle oni otrzymują zasiłek rodzinny. Rodzice mogą jednak zlecić przelewanie zasiłku rodzinnego na Twoje konto. W takim przypadku należy dokonać stosownych ustaleń z rodzicami dziecka.