Na które dzieci przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego?

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje na dzieci do 18. roku życia. Przyznawane jest na:

 • własne dziecko
 • dziecko (byłego) partnera
 • dziecko, dla którego jesteś faktycznym opiekunem

Dowiedz się, w których sytuacjach przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego.

Jeżeli zaadoptowałeś dziecko, możesz na nie otrzymać zasiłek rodzinny. Także na dziecko spoza Holandii. Należy je zameldować w swojej gminie. 

Możesz otrzymywać zasiłek rodzinny, jeżeli Ty i Twój partner jesteście w związku małżeńskim lub w zarejestrowanym związku partnerskim lub mieszkacie razem. Sami decydujecie, które z Was będzie otrzymywać zasiłek rodzinny.

Jeżeli partner dokonał ustaleń z innym rodzicem dziecka, jeżeli jest na przykład mowa o opiece naprzemiennej, wówczas to, kto otrzymuje zasiłek rodzinny zależy od dokonanych ustaleń.

Jeżeli jesteś dla dziecka rodziną zastępczą, możesz na nie otrzymać zasiłek rodzinny, jeżeli spełniasz następujące warunki:

 • nikt inny nie otrzymuje zasiłku rodzinnego na to dziecko
 • pokrywasz koszty związane z dzieckiem
 • nie otrzymujesz świadczenia dla rodzin zastępczych (pleegvergoeding)
 • dziecko mieszka u Ciebie w domu
 • na co dzień opiekujesz się dzieckiem i je wychowujesz

Jeżeli dziecko ma biologicznych rodziców, to zwykle oni otrzymują zasiłek rodzinny. Rodzice mogą jednak zlecić przelewanie zasiłku rodzinnego na Twoje konto. W takim przypadku należy dokonać stosownych ustaleń z rodzicami dziecka.

Jeżeli opiekujesz się dzieckiem kogoś innego jak swoim własnym i masz przyznaną nad nim opiekę prawną, możesz na nie otrzymywać zasiłek rodzinny, jeżeli spełniasz następujące warunki:

 • nie jesteś rodzicem dziecka
 • pokrywasz koszty związane z dzieckiem
 • nie otrzymujesz świadczenia dla rodzin zastępczych (pleegvergoeding)
 • nikt inny nie otrzymuje zasiłku rodzinnego na to dziecko 

Jeżeli nie masz przyznanej opieki prawnej nad dzieckiem, ale opiekujesz się nim jak swoim własnym, możesz otrzymywać na nie zasiłek rodzinny, jeżeli spełniasz następujące warunki:

 • nie jesteś rodzicem dziecka
 • pokrywasz koszty związane z dzieckiem
 • nikt inny nie otrzymuje zasiłku rodzinnego na to dziecko 

Jeżeli dziecko ma biologicznych rodziców, to zwykle oni otrzymują zasiłek rodzinny. Rodzice mogą jednak zlecić przelewanie zasiłku rodzinnego na Twoje konto. W takim przypadku należy dokonać stosownych ustaleń z rodzicami dziecka.