Złożenie wniosku o zasiłek rodzinny, mieszkając poza Holandią

Jeżeli mieszkasz w kraju będącym członkiem Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w kraju, z którym zawarta jest umowa o ubezpieczeniach społecznych, i podlegasz ubezpieczeniu na mocy powszechnej ustawy o świadczeniach rodzinnych (AKW), możesz się ubiegać o zasiłek rodzinny.podleganie ubezpieczeniu

Składanie wniosku przez serwis Moje SVB

Przejdź do serwisu Moje SVB. Po zalogowaniu będziesz mógł szybko i łatwo złożyć wniosek o zasiłek rodzinny. Zaloguj się za pomocą identyfikatora DigiD. Jeżeli nie masz identyfikatora DigiD, wystąp o jego nadanie. 

Jeżeli mieszkasz w Europie, możesz się także zalogować za pomocą środka identyfikacji elektronicznej uznanego na poziomie europejskim.

Jeżeli nie masz możliwości złożenia wniosku przez serwis Moje SVB, skontaktuj się z Sociale Verzekeringsbank.