Często zadawane pytania na temat składania wniosku o zasiłek rodzinny

Jeżeli zgłosiłeś narodziny dziecka w holenderskiej gminie, w ciągu 4 tygodni dostaniesz z Sociale Verzekeringsbank pismo z informacją, jak możesz wystąpić o zasiłek rodzinny.

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu ubiegania się o zasiłek rodzinny, zapoznaj się z listą najczęściej zadawanych pytań.

Jeżeli zgłosiłeś narodziny dziecka w holenderskiej gminie, w ciągu 4 tygodni Sociale Verzekeringsbank wyśle pismo na adres, pod którym zameldowałeś dziecko. Jeżeli po 4 tygodniach nadal nie otrzymałeś pisma, odpowiedz na poniższe pytania i dowiedz się, co możesz zrobić.

Jeżeli otrzymujesz zasiłek rodzinny i urodzi Ci się kolejne dziecko, nie musisz składać nowego wniosku. Jeżeli zgłosiłeś narodziny dziecka w holenderskiej gminie, automatycznie dostaniesz wyższy zasiłek.

Rodzic, u którego mieszka dziecko, otrzymuje zasiłek rodzinny. Jeżeli przed rozwodem otrzymywałeś zasiłek rodzinny i dziecko po rozwodzie nadal mieszka u Ciebie, wówczas sytuacja pozostanie bez zmian. Jeżeli dziecko będzie mieszkać u drugiego rodzica, tj. będzie u niego nocować co najmniej 4 razy w tygodniu, należy powiadomić SVB. Zasiłek rodzinny będzie wtedy wypłacany drugiemu rodzicowi.

Rodzice ustalają wspólnie, kto będzie otrzymywał zasiłek rodzinny. Jeżeli spisaliście swoje ustalenia i oboje je podpisaliście, SVB się do nich zastosuje. Jeżeli nie dokonaliście żadnych ustaleń, SVB zastosuje się do postanowienia sądu. Jeżeli nie dokonano żadnych ustaleń, każde z rodziców otrzyma połowę kwoty zasiłku rodzinnego.opieka naprzemienna (co-ouderschap)

Tak, na dzieci, które skończyły 3 lata, ale nie ukończyły 18 lat, można wystąpić o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości, jeżeli wymagają intensywnej opieki w związku z chorobą lub niepełnosprawnością. Wniosek należy złożyć w SVB. Sociale Verzekeringsbank zwraca się do Centrum ds. orzekania o wymiarze wymaganej opieki (Centrum indicatiestelling zorg - CIZ) o wydanie orzeczenia. Otrzymasz od CIZ formularz. CIZ ustali, czy dziecko wymaga intensywnej opieki. W ciągu 8 tygodni od złożenia wniosku SVB poinformuje Cię, czy przyznano Ci zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości.intensywna opiekaCIZ

Tak, istnieje możliwość, że przysługuje Ci zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości, jeżeli dziecko przebywa w placówce specjalistycznej z powodu choroby lub niepełnosprawności albo mieszka poza domem rodzinnym w związku z pobieraniem nauki. Prawo do zasiłku rodzinnego w podwójnej wysokości zależy między innymi od rodzaju kształcenia dziecka oraz od tego, ile łożysz na utrzymanie dziecka.