Często zadawane pytania na temat ubiegania się o zasiłek rodzinny

Jeżeli zgłosiłeś narodziny dziecka w holenderskiej gminie, w ciągu 4 tygodni dostaniesz z Sociale Verzekeringsbank pismo z informacją, jak możesz wystąpić o zasiłek rodzinny. W przypadku zgłoszenia w gminie narodzin kolejnego dziecka, zasiłek rodzinny na to dziecko zostanie automatycznie przyznany, ale wyłącznie wtedy, gdy mieszkasz w Holandii. 

Jeżeli nie mieszkasz w Holandii lub jesteś po rozwodzie, zajrzyj do najczęściej zadawanych pytań.

Jeżeli nie mieszkasz w Holandii, zwykle nie podlegasz ubezpieczeniu na mocy powszechnej ustawy o świadczeniach rodzinnych (AKW). W niektórych sytuacjach jesteś jednak ubezpieczony, na przykład jeżeli pracujesz w Holandii. 

Możesz się ubiegać o zasiłek rodzinny, jeżeli mieszkasz w kraju będącym członkiem Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub kraju, z którym zawarta jest umowa o ubezpieczeniach społecznych.

SVB wysyła pismo na adres, pod którym zameldowane jest dziecko. Jeżeli po 4 tygodniach nie otrzymałeś żadnego pisma, wybierz sytuację, która Ciebie dotyczy, i dowiedz się, jak wystąpić o zasiłek rodzinny.

Tak, na dzieci, które ukończyły 3 lata, ale nie ukończyły 18 lat, może przysługiwać zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości. Jeżeli dziecko wymaga intensywnej opieki, na przykład z powodu choroby lub niepełnosprawności, wówczas istnieje możliwość wystąpienia o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości w celu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka. 

Sociale Verzekeringsbank zwraca się do Centrum ds. orzekania o wymiarze wymaganej opieki (Centrum indicatiestelling zorg - CIZ) o wydanie orzeczenia. Otrzymasz od CIZ formularz. CIZ ustali, czy dziecko wymaga intensywnej opieki. W ciągu 8 tygodni od złożenia wniosku SVB poinformuje Cię o ewentualnym przyznaniu zasiłku rodzinnego w podwójnej wysokości.

Tak, istnieje możliwość, że przysługuje Ci zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości, jeżeli dziecko przebywa w placówce specjalistycznej z powodu choroby lub niepełnosprawności albo mieszka poza domem rodzinnym w związku z pobieraniem nauki. Prawo do zasiłku rodzinnego w podwójnej wysokości zależy między innymi od rodzaju kształcenia dziecka oraz od tego, ile łożysz na utrzymanie dziecka.

Zasiłek rodzinny jest wypłacany osobie, z którą mieszka dziecko. To znaczy, u której nocuje co najmniej cztery razy w tygodniu. Gdy dziecko będzie mieszkać u drugiego rodzica, powiadom o tym Sociale Verzekeringsbank. Jeżeli chcesz, aby zasiłek rodzinny był wypłacany drugiemu rodzicowi, musicie to razem uzgodnić.

W przypadku sprawowania opieki naprzemiennej należy ustalić, w jaki sposób ma być podzielony zasiłek rodzinny między rodzicami. Przy wypłacaniu zasiłku rodzinnego Sociale Verzekeringsbank uwzględnia uzgodnienia dokonane przez rodziców na piśmie lub orzeczenie sądu. Jeżeli nie dokonacie żadnych ustaleń, wówczas każde z rodziców otrzyma połowę kwoty zasiłku rodzinnego.