Zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości na dzieci mieszkające w domu rodzinnym i wymagające intensywnej opieki

Na dzieci, które ukończyły 3 lata, ale nie ukończyły 18 lat, mieszkają w domu i wymagają intensywnej opieki, może przysługiwać zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości. Ponieważ Sociale Verzekeringsbank nie jest w stanie ocenić, czy dziecko wymaga intensywnej opieki, orzeczenie w tej sprawie wydawane jest przez Centrum ds. orzekania o wymiarze wymaganej opieki (Centrum Indicatiestelling Zorg, CIZ).

 1. Krok 1: Składasz wniosek w SVB

  Wniosek o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości może złożyć wyłącznie osoba, która wystąpiła o zasiłek rodzinny.

 2. Krok 2: SVB występuje do CIZ o wydanie orzeczenia

  Czy Twoje dziecko wymaga intensywnej opieki?

 3. Krok 3: Wypełniasz formularze

  CIZ prosi Cię o wypełnienie formularza i upoważnienia oraz odesłanie ich w ciągu czterech tygodni wraz z informacjami na temat choroby lub schorzenia dziecka.

 4. Krok 4: Otrzymujesz potwierdzenie od CIZ

  W ciągu jednego tygodnia od otrzymania wypełnionych formularzy i załączników otrzymasz pismo od CIZ, informujące, że wszczęto procedurę sporządzania orzeczenia.

 5. Krok 5: CIZ analizuje i orzeka

  CIZ bada sytuację Twojego dziecka i wydaje orzeczenie. Jeżeli będzie potrzebować dodatkowych informacji, skontaktuje się z Tobą. W przypadku wydania negatywnego orzeczenia CIZ również się z Tobą skontaktuje.

 6. Krok 6: Otrzymujesz pismo od CIZ

  W piśmie CIZ informuje Cię o swoim orzeczeniu.

 7. Krok 7: CIZ przesyła orzeczenie w formie cyfrowej do SVB

 8. Krok 8: SVB ustala prawo do zasiłku rodzinnego w podwójnej wysokości

  Decyzja zostaje wydana w ciągu 8 tygodni od daty złożenia wniosku. Niekiedy CIZ potrzebuje więcej czasu na wydanie orzeczenia. W takim przypadku zostaniesz o tym poinformowany pisemnie przez SVB.

CIZ wysyła Ci formularz i prosi o informacje na temat choroby lub schorzenia dziecka. Często potrzebuje też dodatkowych informacji o sytuacji dziecka. W czasie rozmowy telefonicznej poprosi Cię o ich przesłanie.

Niekiedy CIZ zasięga dodatkowych informacji od osób zaangażowanych w opiekę i pomoc albo wspierających dziecko, takich jak opiekun, lekarz specjalista czy pracownik gospodarstwa terapeutycznego. Może je jednak uzyskać jedynie za Twoją zgodą. Otrzymasz formularz upoważnienia, na którym możesz zezwolić, aby CIZ uzyskał informacje wymagane do wydania orzeczenia.

CIZ koncentruje się na 10 zagadnieniach, w których dziecko być może potrzebuje opieki. Za każde zagadnienie przyznaje określoną liczbę punktów. Suma punktów wskazuje, czy orzeczenie jest pozytywne czy też negatywne. Jeżeli orzeczenie jest pozytywne, prawo do zasiłku rodzinnego w podwójnej wysokości zostaje przyznane. Jeżeli orzeczenie jest negatywne, prawo do zasiłku rodzinnego w podwójnej wysokości nie przysługuje.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak CIZ ustala wymiar wymaganej opieki , pobierz z witryny internetowej CIZ plik pdf „Beoordelingskader” (Zasady orzekania).

Jeżeli przez cały rok otrzymywałeś zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości na dziecko wymagające intensywnej opieki, wówczas raz w roku możesz otrzymać dopłatę do zasiłku rodzinnego (extra bedrag).

Upewnij się, czy masz podstawy do składania wniosku

Jeżeli dziecko potrzebuje intensywnej opieki i myślisz o wystąpieniu o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości, odpowiedz najpierw na poniższe pytania. Wówczas dowiesz się, czy są podstawy do składania wniosku.

Trwa ładowanie