Wysokość emerytury AOW

Kwoty od 1 stycznia 2021

Są to kwoty, które obowiązują w przypadku nabycia pełnych praw do emerytury AOW. Widoczne są kwoty świadczenia z zastosowaniem ulgi podatkowej i bez jej zastosowania.

Mieszkasz sam

Kwota na miesiąc

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Netto 1 218,19 euro 970,27 euro

Kwota na miesiąc

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto 1 292,50 euro 1 292,50 euro
Potrącenia: podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne 0,00 euro 247,92 euro
Potrącenia: składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (5,75%) 74,31 euro 74,31 euro
Netto 1 218,19 euro 970,27 euro

Kwota brutto obejmuje wsparcie finansowe dla emerytów AOW w wysokości 26,04 euro.

Dodatek wakacyjny wynosi 71,93 euro brutto na miesiąc. Za każdy miesiąc otrzymywania emerytury AOW, nabywasz prawo do dodatku wakacyjnego, który jest wypłacany w maju.

Pozostajesz w związku małżeńskim lub mieszkasz razem z inną osobą

Kwota na miesiąc na osobę

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Netto 832,86 euro 663,53 euro

Kwota na miesiąc na osobę

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto 883,67 euro 883,67 euro
Potrącenia: podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne 0,00 euro 169,33 euro
Potrącenia: składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (5,75%) 50,81 euro 50,81 euro
Netto 832,86 euro 663,53 euro

Kwota brutto obejmuje wsparcie finansowe dla emerytów AOW w wysokości 26,04 euro.

Dodatek wakacyjny wynosi 51,37 euro brutto na miesiąc. Za każdy miesiąc otrzymywania emerytury AOW, nabywasz prawo do dodatku wakacyjnego, który jest wypłacany w maju.