Wysokość emerytury AOW

Od 1 lipca 2023

Na stronie podane są kwoty emerytury AOW w pełnej wysokości dla osób mieszkających w Holandii. Widoczne są kwoty świadczenia z zastosowaniem ulgi podatkowej i bez jej zastosowania.

Wybierz sytuację, która Ciebie dotyczy

Mieszkasz sam

Miesięczna kwota od 1 lipca 2023 z zastosowaniem ulgi podatkowej
Emerytura AOW brutto 1 458,15 euro
Potrącenia: podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne 0,00 euro
Potrącenia: składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (5,43%) 79,17 euro
Kwota netto emerytury AOW 1 378,98 euro

Kwota na miesiąc od 1 lipca 2023 bez zastosowania ulgi podatkowej
Emerytura AOW brutto 1 458,15 euro
Potrącenia: podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne 277,42 euro
Potrącenia: składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (5,43%) 79,17 euro
Kwota netto emerytury AOW 1 101,56 euro

Kwota brutto obejmuje wsparcie finansowe dla emerytów AOW w wysokości 5 euro.

Za każdy miesiąc otrzymywania emerytury AOW, nabywasz prawo do dodatku wakacyjnego, który jest wypłacany w maju.

Pozostajesz w związku małżeńskim lub mieszkasz razem z inną osobą

Miesięczna kwota na osobę od 1 lipca 2023 z zastosowaniem ulgi podatkowej
Emerytura AOW brutto 993,16 euro
Potrącenia: podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne 0,00 euro
Potrącenia: składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (5,43%) 53,92 euro
Kwota netto emerytury AOW 939,24 euro

Miesięczna kwota na osobę od 1 lipca 2023 bez zastosowania ulgi podatkowej
Emerytura AOW brutto 993,16 euro
Potrącenia: podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne 188,33 euro
Potrącenia: składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (5,43%) 53,92 euro
Kwota netto emerytury AOW 750,91 euro

Kwota brutto obejmuje wsparcie finansowe dla emerytów AOW w wysokości 5 euro.

Za każdy miesiąc otrzymywania emerytury AOW, nabywasz prawo do dodatku wakacyjnego, który jest wypłacany w maju.

Dodatek AOW na partnera

Jeżeli otrzymujesz dodatek AOW na partnera, sprawdź, ile wynosi pełna kwota dodatku.