Wysokość emerytury AOW

Kwoty od 1 stycznia 2022

Są to kwoty, które obowiązują w przypadku nabycia pełnych praw do emerytury AOW. Widoczne są kwoty świadczenia z zastosowaniem ulgi podatkowej i bez jej zastosowania.

Mieszkasz sam

Kwota na miesiąc

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Netto 1 244,35 euro 992,52 euro

Kwota na miesiąc

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto 1 316,77 euro 1 316,77 euro
Potrącenia: podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne 0,00 euro 251,83 euro
Potrącenia: składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (5,50%) 72,42 euro 72,42 euro
Netto 1 244,35 euro 992,52 euro

Kwota brutto obejmuje wsparcie finansowe dla emerytów AOW w wysokości 26,38 euro.

Dodatek wakacyjny wynosi 70,54 euro brutto na miesiąc. Za każdy miesiąc otrzymywania emerytury AOW, nabywasz prawo do dodatku wakacyjnego, który jest wypłacany w maju.

Pozostajesz w związku małżeńskim lub mieszkasz razem z inną osobą

Kwota na miesiąc na osobę

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Netto 851,52 euro 679,02 euro

Kwota na miesiąc na osobę

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto 901,07 euro 901,07 euro
Potrącenia: podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne 0,00 euro 172,50 euro
Potrącenia: składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (5,50%) 49,55 euro 49,55 euro
Netto 851,52 euro 679,02 euro

Kwota brutto obejmuje wsparcie finansowe dla emerytów AOW w wysokości 26,38 euro.

Dodatek wakacyjny wynosi 50,39 euro brutto na miesiąc. Za każdy miesiąc otrzymywania emerytury AOW, nabywasz prawo do dodatku wakacyjnego, który jest wypłacany w maju.