Wysokość emerytury AOW od 1 lipca 2020 r.

Dobrze wiedzieć

  • Kwoty te obowiązują w przypadku nabycia praw do emerytury AOW w wymiarze 100%
  • Otrzymujesz też dodatek wakacyjny, którego wysokość została podana w tabeli. Dodatek wakacyjny jest wypłacany w maju.

Jeżeli już pobierasz emeryturę AOW, na serwisie Moje SVB możesz zobaczyć wyszczególnienie.

Mieszkam sam

Kwota na miesiąc

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto 1 270,67 euro 1 270,67 euro
Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne 0,00 euro 246,75 euro
Składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych Zvw 69,25 euro 69,25 euro
Netto 1 201,42 euro 954,67 euro

Pozostajesz w związku małżeńskim lub mieszkasz razem z partnerem

Kwota na miesiąc na osobę

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto 870,03 euro 870,03 euro
Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne 0,00 euro 168,92 euro
Składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych Zvw 47,41 euro 47,41 euro
Netto 822,62 euro 653,70 euro

Otrzymujesz dodatek AOW na partnera w pełnej wysokości

Kwota na miesiąc

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto 1 714,43 euro 1 714,43 euro
Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne 79,67 euro 332,58 euro
Składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych Zvw 93,43 euro 93,43 euro
Netto 1 541,33 euro 1 288,42 euro

Twój dodatek AOW na partnera jest obniżony o 10%

Kwota na miesiąc
Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto 1 629,99 euro 1 629,99 euro
Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne 63,92 euro 316,83 euro
Składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych Zvw 88,83 euro 88,83 euro
Netto 1 477,24 euro 1 224,33 euro