Wysokość emerytury AOW

Kwoty od 1 lipca 2021

Są to kwoty, które obowiązują w przypadku nabycia pełnych praw do emerytury AOW. Widoczne są kwoty świadczenia z zastosowaniem ulgi podatkowej i bez jej zastosowania.

Mieszkasz sam

Kwota na miesiąc

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Netto 1 226,60 euro 976,93 euro

Kwota na miesiąc

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto 1 301,43 euro 1 301,43 euro
Potrącenia: podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne 0,00 euro 249,67 euro
Potrącenia: składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (5,75%) 74,83 euro 74,83 euro
Netto 1 226,60 euro 976,93 euro

Kwota brutto obejmuje wsparcie finansowe dla emerytów AOW w wysokości 26,04 euro.

Dodatek wakacyjny wynosi 71,13 euro brutto na miesiąc. Za każdy miesiąc otrzymywania emerytury AOW, nabywasz prawo do dodatku wakacyjnego, który jest wypłacany w maju.

Pozostajesz w związku małżeńskim lub mieszkasz razem z inną osobą

Kwota na miesiąc na osobę

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Netto 838,55 euro 668,38 euro

Kwota na miesiąc na osobę

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto 889,70 euro 889,70 euro
Potrącenia: podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne 0,00 euro 170,17 euro
Potrącenia: składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (5,75%) 51,15 euro 51,15 euro
Netto 838,55 euro 668,38 euro

Kwota brutto obejmuje wsparcie finansowe dla emerytów AOW w wysokości 26,04 euro.

Dodatek wakacyjny wynosi 50,80 euro brutto na miesiąc. Za każdy miesiąc otrzymywania emerytury AOW, nabywasz prawo do dodatku wakacyjnego, który jest wypłacany w maju.