Wysokość emerytury AOW od 1 stycznia 2021 r.

Warto wiedzieć

  • Kwoty te obowiązują w przypadku nabycia praw do emerytury AOW w wymiarze 100%
  • Otrzymujesz też dodatek wakacyjny, którego wysokość została podana w tabeli. Dodatek wakacyjny jest wypłacany w maju

Jeżeli już pobierasz emeryturę AOW, na serwisie Moje SVB możesz zobaczyć wyszczególnienie.

Mieszkasz sam

Kwota na miesiąc

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto 1 292,50  euro 1 292,50  euro
Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne 0,00  euro 247,92  euro
Składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych Zvw 74,31 euro 74,31 euro
Netto 1 218,19 euro 970,27 euro

Brutto

Kwota brutto obejmuje wsparcie finansowe dla emerytów AOW w wysokości 26,04 euro, ale nie obejmuje miesięcznej kwoty dodatku wakacyjnego 71,93 euro brutto. Dodatek wakacyjny wypłacany jest w maju.

Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne

Widoczne są kwoty świadczenia z zastosowaniem ulgi podatkowej (loonheffingskorting) i bez jej zastosowania. Kwoty bez zastosowania ulgi obowiązują, jeżeli zastosowano ulgę w przypadku innych dochodów.

Składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych Zvw

Składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych ( Zvw) wynosi 5,75% emerytury AOW brutto.

Netto

Kwota netto to kwota, która co miesiąc przelewana jest na Twoje konto.

Pozostajesz w związku małżeńskim lub mieszkasz razem z inną osobą

Kwota na miesiąc na osobę

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto  883,67  euro  883,67  euro
Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne  0,00  euro  169,33  euro
Składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych Zvw  50,81 euro  50,81 euro
Netto  832,86 euro  663,53 euro

Brutto

Kwota brutto obejmuje wsparcie finansowe dla emerytów AOW w wysokości 26,04 euro, ale nie obejmuje miesięcznej kwoty dodatku wakacyjnego 51,37 euro brutto. Dodatek wakacyjny wypłacany jest w maju.

Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne

Widoczne są kwoty świadczenia z zastosowaniem ulgi podatkowej (heffingskorting) i bez jej zastosowania. Kwoty bez zastosowania ulgi obowiązują, jeżeli zastosowano ulgę w przypadku innych dochodów.

Składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych Zvw

Składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych ( Zvw) wynosi 5,75% emerytury AOW brutto.

Netto

Kwota netto to kwota, która co miesiąc przelewana jest na Twoje konto.

Otrzymujesz dodatek AOW na partnera w pełnej wysokości

Kwota na miesiąc

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto  1 741,30  euro  1 741,30  euro
Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne  69,17  euro  333,50  euro
Składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych Zvw  100,12 euro  100,12 euro
Netto  1 572,01 euro  1 307,68 euro

Dodatek AOW na partnera

Kwoty te obowiązują wyłącznie w przypadku, gdy już pobierasz emeryturę AOW i dodatek AOW na partnera. Od 2015 roku dodatek AOW na partnera nie jest przyznawany. W przeszłości można było otrzymać dodatek do emerytury AOW, jeżeli partner nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego i miał niskie dochody. Jeżeli masz już prawo do dodatku, przysługuje ono nadal, o ile dochody partnera nie są zbyt wysokie.

Brutto

Kwota brutto obejmuje wsparcie finansowe dla emerytów AOW w wysokości 26,04 euro, ale nie obejmuje miesięcznej kwoty dodatku wakacyjnego 102,74 euro brutto. Dodatek wakacyjny wypłacany jest w maju.

Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne

Widoczne są kwoty świadczenia z zastosowaniem ulgi podatkowej (heffingskorting) i bez jej zastosowania. Kwoty bez zastosowania ulgi obowiązują, jeżeli zastosowano ulgę w przypadku innych dochodów.

Składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych Zvw

Składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych ( Zvw) wynosi 5,75% emerytury AOW brutto.

Netto

Kwota netto to kwota, która co miesiąc przelewana jest na Twoje konto.

Twój dodatek AOW na partnera jest obniżony o 10%

Kwota na miesiąc
Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto  1 655,54  euro  1 655,54 euro
Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne  52,75  euro  317,08  euro
Składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych Zvw  95,19 euro  95,19 euro
Netto  1 507,60 euro  1 243,27 euro

Dodatek AOW na partnera jest obniżony o 10%

Kwoty te obowiązują wyłącznie w przypadku, gdy już pobierasz emeryturę AOW i dodatek AOW na partnera. Od 2015 roku dodatek AOW na partnera nie jest przyznawany. W przeszłości można było otrzymać dodatek do emerytury AOW, jeżeli partner nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego i miał niskie dochody. Jeżeli masz już prawo do dodatku, przysługuje ono nadal, o ile dochody partnera nie są zbyt wysokie.

Obniżenie dodatku na partnera dotyczy gospodarstw domowych, których wspólne dochody wynoszą co najmniej 2 947,74 euro brutto na miesiąc.

Brutto

Kwota brutto obejmuje wsparcie finansowe dla emerytów AOW w wysokości 26,04 euro, ale nie obejmuje miesięcznej kwoty dodatku wakacyjnego 97,60 euro brutto. Dodatek wakacyjny wypłacany jest w maju.

Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne

Widoczne są kwoty świadczenia z zastosowaniem ulgi podatkowej (loonheffingskorting) i bez jej zastosowania. Kwoty bez zastosowania ulgi obowiązują, jeżeli zastosowano ulgę w przypadku innych dochodów.

Składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych Zvw

Składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych ( Zvw) wynosi 5,75 % emerytury AOW brutto.

Netto

Kwota netto to kwota, która co miesiąc przelewana jest na Twoje konto.