Wysokość emerytury AOW

Kwoty od 1 lipca 2022

Są to kwoty, które obowiązują w przypadku nabycia pełnych praw do emerytury AOW. Widoczne są kwoty świadczenia z zastosowaniem ulgi podatkowej i bez jej zastosowania.

Mieszkasz sam

Kwota na miesiąc

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Netto 1 261,52 euro 1 006,19 euro

Kwota na miesiąc

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto 1 334,94 euro 1 334,94 euro
Potrącenia: podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne 0,00 euro 255,33 euro
Potrącenia: składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (5,50%) 73,42 euro 73,42 euro
Netto 1 261,52 euro 1 006,19 euro

Kwota brutto obejmuje wsparcie finansowe dla emerytów AOW w wysokości 26,38 euro.

Dodatek wakacyjny wynosi 69,30 euro brutto na miesiąc. Za każdy miesiąc otrzymywania emerytury AOW, nabywasz prawo do dodatku wakacyjnego, który jest wypłacany w maju.

Pozostajesz w związku małżeńskim lub mieszkasz razem z inną osobą

Kwota na miesiąc na osobę

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Netto 863,88 euro 688,80 euro

Kwota na miesiąc na osobę

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto 914,15 euro 914,15 euro
Potrącenia: podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne 0,00 euro 175,08 euro
Potrącenia: składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (5,50%) 50,27 euro 50,27 euro
Netto 863,88 euro 688,80 euro

Kwota brutto obejmuje wsparcie finansowe dla emerytów AOW w wysokości 26,38 euro.

Dodatek wakacyjny wynosi 49,51 euro brutto na miesiąc. Za każdy miesiąc otrzymywania emerytury AOW, nabywasz prawo do dodatku wakacyjnego, który jest wypłacany w maju.