Dodatek wakacyjny

Dodatek wakacyjny dla emerytów wypłacany jest w maju. Jego wysokość podana jest w serwisie Moje SVB.

Okres, za jaki wypłacany jest dodatek wakacyjny

Dodatek wakacyjny wypłacany jest za okres od maja do kwietnia następnego roku. Za każdy miesiąc, w którym otrzymujesz emeryturę AOW, nabywasz prawo do części dodatku wakacyjnego. 

Jeżeli na przykład otrzymałeś pierwszą wypłatę emerytury AOW w listopadzie, wówczas pierwszy dodatek wakacyjny będzie wypłacony za okres od listopada do kwietnia.