Rozliczenie roczne (jaaropgave)

Twoje rozliczenie roczne jest do wglądu na serwisie Moje SVB. 

Mieszkasz w Holandii

W styczniu otrzymasz swoje rozliczenie roczne razem z folderem o emeryturze AOW listownie albo na swoją skrzynkę odbiorczą (Berichtenbox).

Mieszkasz poza Holandią

Począwszy od lutego Sociale Verzekeringsbank będzie wysyłał rozliczenia roczne razem z folderem o emeryturze AOW listownie albo na skrzynkę odbiorczą.

Rozliczenie roczne partnera

Jeżeli Twój partner także otrzymuje emeryturę AOW, może się zdarzyć, że otrzymacie rozliczenia roczne w różnych terminach.

Rozliczenie roczne osoby zmarłej

Rozliczenie roczne nie jest dostępne w formie cyfrowej. SVB przesyła rozliczenie roczne pocztą do partnera osoby zmarłej. Jeżeli nie ma informacji o partnerze, rozliczenie roczne zostanie wysłane na ostatni znany adres osoby zmarłej.