Onderzoek Wlz stap voor stap

Wat gebeurt er als u een onderzoek voor de Wet langdurige zorg (Wlz) bij ons aanvraagt? Lees dit stap voor stap.

Heeft u een brief van het CAK ontvangen? En heeft u daarom een onderzoek Wlz ingediend?

 1. Stap 1: Doe een aanvraag

  Doe bij ons een aanvraag voor een onderzoek Wlz.

 2. Stap 2: U ontvangt een bevestiging

  U krijgt van ons een bevestiging als wij uw aanvraag hebben ontvangen. 

  Heeft u via Mijn SVB aangevraagd? Dan ziet u de bevestiging na het aanvragen op uw beeldscherm.

  Heeft u per post aangevraagd en heeft u een Berichtenbox? Dan ontvangt u de bevestiging in uw Berichtenbox.

 3. Stap 3: Wij gaan met uw aanvraag aan de slag

  Het kan 8 weken duren voordat uw aanvraag is afgerond.

  Hebben wij meer informatie nodig om uw aanvraag af te ronden? Dan kan het langer dan 8 weken duren.

 4. Stap 4: Wij stellen vast of u verzekerd bent voor de Wlz

  Wij nemen contact met u op als wij meer informatie of bewijzen van u nodig hebben. 

 5. Stap 5: U ontvangt onze beslissing

  Heeft u een Berichtenbox? Dan ontvangt u onze beslissing digitaal. Heeft u geen Berichtenbox? Dan krijgt u de beslissing per post.