Uw gezin vrijwillig verzekeren

Sluit u een vrijwillige verzekering af? Dan geldt dit niet automatisch voor uw partner en kinderen. Uw partner moet zelf een vrijwillige verzekering afsluiten. Of u voor uw kinderen een vrijwillige verzekering kunt afsluiten, hangt af van de leeftijd van uw kind.

Kinderen vrijwillig verzekeren

Keert u met uw gezin terug naar Nederland? Dan kunt u uw kinderen verzekeren voor de AOW als zij:

  • uit Nederland zijn vertrokken voor de begindatum van de 50-jaarsperiode. En als zij na die begindatum zijn teruggekeerd.
  • zijn geboren na uw vertrek uit Nederland. En als zij na de begindatum van de 50-jaarsperiode naar Nederland zijn gekomen.

De 50-jaarsperiode is de periode van 50 jaar voor de AOW-leeftijd.

Was uw kind tussen 15 jaar en 17 jaar op de datum van vertrek uit Nederland? Dan is er een aparte regeling. Neem contact met ons op voordat uw kind 18 jaar is.