Hoelang kunt u zich vrijwillig verzekeren

U kunt zich maximaal 10 jaar vrijwillig verzekeren. Dit geldt ook voor uw partner of kinderen. Maar er zijn uitzonderingen. Soms kan dit ook langer of korter dan 10 jaar zijn. Lees welke uitzonderingen er zijn. En wat de voorwaarden daarvoor zijn.

U kunt zich langer dan 10 jaar vrijwillig verzekeren als u:

  • ouder bent dan 50 jaar bij de start van de vrijwillige verzekering, en
  • buiten Nederland woont, en
  • een wettelijke uitkering uit Nederland krijgt en deze hoger is dan 35% van het bruto minimumloon

U kunt zich ook langer verzekeren als u werkt voor:

  • de Nederlandse overheid of voor een andere Nederlandse instantie die taken voor de overheid uitvoert, of
  • een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, zoals War Child Nederland of Oxfam Novib. Deze organisatie moet goedgekeurd zijn door de Nederlandse regering
  • een internationale organisatie. Bijvoorbeeld de Verenigde Naties of de NAVO
  • de Rijksoverheid en zij uw werk betalen

Soms stopt de vrijwillige verzekering binnen 10 jaar. Bijvoorbeeld omdat u de AOW-leeftijd bereikt. Of omdat u terugkomt naar Nederland.