Wijziging in uw persoonlijke situatie

Trouwen of samenwonen

Gaat u trouwen of samenwonen? Dan stellen wij uw uitkering opnieuw vast. 

De nieuwe vaststelling gaat in op de eerste dag van de maand na de maand waarin de situatie is gewijzigd. Tot het moment van de nieuwe vaststelling ontvangt u een voorschot op de uitkering.

Scheiden of alleen gaan wonen

Gaat u scheiden of gescheiden van uw partner wonen? Dan stellen wij uw uitkering opnieuw vast. 

De nieuwe vaststelling gaat in op de eerste dag van de maand na de maand waarin de situatie is gewijzigd. Tot het moment van de nieuwe vaststelling ontvangt u  een voorschot op de uitkering.