Overlijden

Overlijdt iemand met een buitengewoon pensioen, uitkering of bijdrage in kosten? Dan zorgen wij voor het stopzetten van de betaling. Is er een nabestaande? Dan kijken wij of de nabestaande financiële ondersteuning kan krijgen.

Uw partner is overleden

Overlijdt uw partner en heeft u zelf een buitengewoon pensioen of uitkering? Dan kijken wij of uw pensioen of uitkering verandert. 

Het nieuwe bedrag gaat in op de eerste dag van de maand na de maand van overlijden. Zolang het nieuwe bedrag nog niet vaststaat, ontvangt u het oude bedrag als voorschot. U vindt uitgebreide informatie in onze brochure.

Aan wie moet u het overlijden doorgeven

Woonde de overledene in Nederland? Geef het overlijden aan de gemeente door. Daarna krijgen wij vanzelf bericht van de gemeente. Meestal doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden. Maar u kunt dit ook zelf doen.

Woonde de overledene buiten Nederland, geef het overlijden dan direct aan ons door. U kunt hiervoor het wijzigingsformulier gebruiken.