Wat doet V&O

Rol Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O) van de SVB zorgt voor de uitvoering van Nederlandse wetten en regelingen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Heeft u vragen over deze wetten en regelingen? Neem dan contact met ons op.

Kent u de wetten en regelingen nog niet

Bent u getroffen door de Tweede Wereldoorlog of in de periode daarna? Of is uw partner of één van uw ouders getroffen? Ga naar de wegwijzer en kijk in een paar stappen of er recht is op een uitkering of vergoeding uit de wetten en regelingen.

Rol Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

De PUR stelt het beleid vast en beoordeelt de aanvragen van nieuwe klanten.