Wat doet V&O

Rol Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De SVB in Leiden verzorgt de uitvoering van de Nederlandse wetten en regelingen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. 

Heeft u vragen over deze wetten en regelingen? Dan kunt u terecht bij de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O) van de SVB.

Kent u de wetten en regelingen nog niet?

Bent u getroffen door de Tweede Wereldoorlog of in de periode daarna? Of is uw partner of één van uw ouders getroffen?
Ga naar de wegwijzer en kijk in een paar stappen of er recht is op een uitkering of vergoeding uit de wetten en regelingen.

Rol Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

De PUR stelt het beleid vast en beoordeelt de aanvragen van nieuwe klanten.