Cliëntenraad V&O

De leden van de Cliëntenraad V&O adviseren de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Pensioen-en Uitkeringsraad (PUR) over de dienstverlening. 

De kwaliteit van de dienstverlening moet gegarandeerd blijven en waar mogelijk verbeterd. De leden letten op snelheid, zorgvuldigheid, duidelijkheid en klantgerichtheid.

De Cliëntenraad V&O komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar. Er worden geen individuele zaken behandeld.

Iets onder de aandacht brengen

Wilt u iets onder aandacht brengen van de Cliëntenraad V&O? Neem contact op met de afdeling V&O.