Cliëntenraad V&O

De leden van de Cliëntenraad V&O adviseren de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) over de dienstverlening.

De kwaliteit van de dienstverlening moet hetzelfde blijven. En als het kan zelfs verbeterd worden. De leden letten erop dat de dienstverlening snel, netjes, duidelijk en klantgericht is.

De Cliëntenraad V&O komt gemiddeld 4 keer per jaar bij elkaar. Er worden geen individuele zaken behandeld.

Iets onder de aandacht brengen

Wilt u iets onder aandacht brengen van de Cliëntenraad V&O? Neem contact op met de afdeling V&O.