Klachten

Wij willen u zo goed mogelijk helpen. Bent u toch niet tevreden over hoe we iets hebben gedaan? Of bent u niet beleefd te woord gestaan? Neem dan contact op met de afdeling V&O. Dan proberen we uw klacht direct op te lossen. 

Is uw klacht niet opgelost

Hebben wij uw klacht niet goed behandeld? Of duurde dit langer dan 6 weken? 

Dan kunt u een klacht over ons indienen bij: 

De Nationale ombudsman
Antwoordnummer 10870
2501 WB Den Haag 
Telefoon: 0800 355 55 55

Niet eens met een beslissing

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken tegen deze beslissing.