U wilt een herziening

Als een eerdere aanvraag in het verleden door ons is afgewezen, kunt u ons vragen deze beslissing te herzien. 

Bijvoorbeeld omdat u nieuwe getuigen heeft van uw oorlogservaringen of omdat uw medische klachten zijn verergerd. Stuur ons een brief met een verzoek om herziening. Zet in uw brief:

  • uw naam
  • uw adres
  • de datum¬†
  • voor welke wet u het verzoek doet
  • welke nieuwe feiten of veranderde omstandigheden de reden zijn voor uw verzoek