Bezwaar en beroep

Een vraag over een beslissing

Heeft u een vraag over de beslissing? Of is uw aanvraag afgewezen en wilt u meer uitleg over deze afwijzing? 

Neem dan contact met op de afdeling V&O.

Niet eens met een beslissing

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt binnen 6 weken bezwaar maken.

Woont u buiten Nederland, dan heeft u 13 weken de tijd om dit te doen.

In beroep tegen een beslissing op bezwaar

Heeft u van ons een beslissing op uw bezwaar ontvangen? En bent u het daar niet meer eens? 

Dan kunt u binnen 6 weken (13 weken als u buiten Nederland woont) in beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in Utrecht. Hieraan zijn kosten verbonden. Meer informatie hierover staat in de beslissing op bezwaar.