Bezwaar en beroep

Een vraag over een beslissing

Heeft u een vraag over de beslissing? Of is uw aanvraag afgewezen en wilt u meer uitleg over deze afwijzing? 

Neem dan contact met op de afdeling V&O.

Niet eens met een beslissing

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt binnen 6 weken bezwaar maken.

Woont u buiten Nederland, dan heeft u 13 weken de tijd om dit te doen.

Schrijf ons een brief waarin u aangeeft het niet eens te zijn met een beslissing. Vermeld in uw brief:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u uw brief schrijft 
  • het correspondentienummer
  • de beslissing waartegen u bezwaar maakt
  • de reden waarom u het niet eens bent
  • of u de reden nog persoonlijk wilt toelichten 
  • uw handtekening

Wilt u de brief door iemand anders laten schrijven? Dat kan als u een machtiging meestuurt.

In beroep tegen een beslissing op bezwaar

Heeft u van ons een beslissing op uw bezwaar ontvangen? En bent u het daar niet meer eens? 

Dan kunt u binnen 6 weken (13 weken als u buiten Nederland woont) in beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in Utrecht. Hieraan zijn kosten verbonden. Meer informatie hierover staat in de beslissing op bezwaar.