DigiD Machtigen

Wilt u uw zaken online laten regelen door iemand anders? Dat kan veilig met DigiD Machtigen.

Bent u degene die de zaken gaat regelen voor een ander? Dan kunt u DigiD gemachtigde worden.

Kies een onderwerp waar u meer over wilt weten.

  • Wilt u uw zaken regelen via Mijn SVB? Maar heeft u liever dat iemand u daarbij helpt? Dan kan dat met DigiD Machtigen
  • DigiD Machtigen is veilig. U kiest zelf iemand die uw zaken regelt via Mijn SVB. U geeft niemand uw eigen DigiD
  • U en uw gemachtigde hoeven niet op dezelfde plek te zijn om uw zaken te regelen

U kiest zelf wie u machtigt. Dit kan een familielid zijn, uw belastingadviseur, maar ook bijvoorbeeld een sociaal werker.

U kunt alleen iemand machtigen die zelf een DigiD of een Europees erkend inlogmiddel heeft. Die persoon logt bij ons in met zijn eigen DigiD of Europees erkend inlogmiddel. En kan daarna uw zaken regelen.

Uitzondering: u kunt nog geen bewindvoerder machtigen via DigiD Machtigen.

De gemachtigde kan: 

  • in Mijn SVB uw persoonlijke gegevens bekijken
  • via Mijn SVB voor u een wijziging doorgeven, een aanvraag doen, een bericht sturen en documenten uploaden
  • op MijnOverheid via zijn eigen Berichtenbox de post bekijken die u van ons krijgt. Maar alleen als u ervoor heeft gekozen om onze post digitaal te ontvangen

Uw gemachtigde regelt uw zaken in opdracht van u. U blijft zelf verantwoordelijk dat uw zaken met ons goed en op tijd worden geregeld. 

Dit kan door een familielid zijn of een kennis. Maar ook door bijvoorbeeld één van uw buren.

Vraag DigiD Machtigen zelf aan. Of laat degene die uw zaken moet regelen de aanvraag doen. 

In sommige situaties moeten u en uw gemachtigde ons machtigingsformulier gebruiken. Namelijk als uw gemachtigde:

  • mondeling of schriftelijk informatie bij ons wil opvragen
  • mondeling of schriftelijk informatie aan ons wil doorgeven
  • uw post van ons moet ontvangen 
  • uw gegevens volgende de Avg (Algemene verordening gegevensbescherming) wil opvragen, wijzigen of aanvullen 

U kunt voor het PGB (Persoongebonden budget) geen DigiD Machtigen regelen. 

Wel kunt u als gemachtigde op andere manieren PGB-zaken regelen, ook online.