Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

U kunt inloggen op Mijn SVB met een Europees erkend inlogmiddel. Een Europees erkend inlogmiddel is een nationaal inlogmiddel dat is goedgekeurd door de Europese Unie (EU). Inloggen kan alleen als u in een Europees land woont en een burgerservicenummer (BSN) heeft.