Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

Woont u in een Europees land? Dan kunt u met een Europees erkend inlogmiddel inloggen op Mijn SVB. 

Om in te loggen heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig.

Hoe komt u aan een BSN

Iedereen die in Nederland is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) heeft een BSN. 

Woont u niet in Nederland, maar moet u wel zaken regelen met de Nederlandse overheid? Dan heeft u ook een BSN nodig. 

Hoe komt u aan een BSN? Dat hangt af van uw situatie: 

  • Heeft u nooit in Nederland gewoond? Dan kunt u zich inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U krijgt dan een BSN
  • Bent u na 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken? Dan staat u al ingeschreven in de RNI. U vindt uw BSN op oude brieven of documenten. Anders kunt u uw BSN opvragen bij een RNI-gemeente
  • Bent u vóór 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken? Dan heeft u alleen een BSN als u belasting betaalt in Nederland. Is dit niet het geval? Schrijf u dan in in de RNI. Dan krijgt u een BSN