Wat zijn de gevolgen van remigratie

Verhuist u met een remigratie-uitkering terug naar het land waar u bent geboren? Dan heeft dit gevolgen.

Als u verhuist, mag u de Nederlandse nationaliteit niet houden. Dit heeft meestal ook gevolgen voor uw kinderen jonger dan 16 jaar. Neem voor meer informatie over de nationaliteit van uw kinderen contact op met uw gemeente.

U bouwt geen AOW meer op als u buiten Nederland woont. Krijgt u de AOW-leeftijd? Dan krijgt u niet het volledige bedrag aan AOW. Wilt u weten hoeveel AOW u heeft opgebouwd tot nu toe? Kijk dan op Mijn SVB.

Iedereen die in Nederland woont of werkt is meestal automatisch verzekerd voor de volksverzekeringen. U bouwt dan bijvoorbeeld AOW op of kunt kinderbijslag krijgen. Verhuist u terug naar het land waar u bent geboren? Dan bent u niet meer verzekerd.

Soms krijgt u ziektekosten vergoed uit Nederland als u buiten Nederland woont. Krijgt u in het buitenland geen ziektekosten vergoed? Dan moet u zelf een zorgverzekering afsluiten in het land waar u woont. U krijgt van ons daarvoor een tegemoetkoming.

Het Nederlands Migratie Instituut geeft advies

Wilt u terug naar het land waar u bent geboren? Dan kan het Nederlands Migratie Instituut (NMI) u helpen en uw vragen beantwoorden. Neem contact op met het NMI via 030 236 42 45. Vaak kunt u ook in uw eigen taal spreken.